Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Bibliografie arrow Pianowski, Zbigniew
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has艂o
Nie masz konta? Za艂贸偶 sobie
Pianowski, Zbigniew Drukuj E-mail
Ayla   
prace zwarte:

-         Z dziej贸w 艣redniowiecznego Wawelu, Krak贸w 1984, Wydawnictwo Literackie, seria „ Cracoviana”  (219 stron).

-         Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w IX – XIX w., Krak贸w 1991, Wydawnictwo Pa艅stwowych Zbior贸w Sztuki na Wawelu, Biblioteka Wawelska t. 8, (179 stron, 92 ilustracje, 8 plan贸w).

-         „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do po艂owy XIII wieku na tle europejskim, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Seria Architektura, Monografia nr 178, Krak贸w 1995 ( 217 stron, 157 ilustracji).

-         Rotunda 艣w. Miko艂aja w Przemy艣lu, Przemy艣l 1998, wyd. Archiwum Pa艅stwowe ( 90 stron, ilustracje, plany), (wsp贸lnie z M. Proksa).

artyku艂y i rozprawy:

-         Umocnienia obronne w rejonie VIII Wawelu nad Smocz膮 Jam膮 , Sprawozdania z Posiedze艅 Oddzia艂u PAN w Krakowie ( dalej – S/PAN) 1977, cz. 1, s. 11 12.

-         Wawel obronny, (w:) Z Otch艂ani Wiek贸w, 1977r., zesz. 4, s. 271–278.

-         Zagadnienie powi膮za艅 system贸w obronnych Wawelu i miasta Krakowa w XIII – XV wieku, S/PAN 1978, cz. 1, s. 18–19.

-         Wyniki bada艅 nowoodkrytego ko艣cio艂a roma艅skiego w rejonie zachodniej cz臋艣ci Wawelu, S/PAN 1978, cz. 1, s. 17–18, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Nowoodkryty ko艣ci贸艂 roma艅ski na Wawelu, Sprawozdania Archeologiczne ( dalej – Spraw. Arch.) t. 31, s. 225–246, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Fortyfikacje kleszczowe w zachodniej cz臋艣ci Wzg贸rza Wawelskiego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, 1979, t. 13, s. 17–24, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Roma艅ski grobowiec odkryty pod kaplic膮 艣w. Ma艂gorzaty w katedrze na Wawelu, Sprawozdania Archeologiczne, 1983, t.35, s. 223–231, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Badania archeologiczno – architektoniczne w rejonie bastionu W艂adys艂awa IV na Wawelu. Odkrycie dwu wczesno艣redniowiecznych ko艣cio艂贸w, S/PAN 1983, cz. 1, s. 5–7, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Odkrycie dwu wczesno艣redniowiecznych ko艣cio艂贸w w rejonie tzw. bastionu W艂adys艂awa IV na Wawelu, Spraw. Arch. 1983, t. 38, s. 153–166, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         W sprawie datowania muru obronnego na grodzisku wi艣lickim, S/PAN 1983, s. 7–8.

-         Wyniki bada艅 i penetracji w podziemiach katedry wawelskiej w latach 1981–1982, S/PAN 1983, cz. 1, s. 12–14, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-          Przemiany systemu obronnego grodu i zamku wawelskiego w 艣redniowieczu, S/PAN 1983, cz. 1, s. 152–155.

-         Przedroma艅ska budowla czworok膮tna na Wawelu. Pr贸ba obja艣nienia funkcji obiektu, S/PAN 1984, s. 20–22.

-         Zagadnienie budowli sakralnych wi膮zanych z wezwaniami 艣w. Marii Egipcjanki na Wawelu, S/PAN 1984, cz. 1, s. 7–9, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Zagadnienie zespo艂u budowli wczesno艣redniowiecznych przy p贸艂nocnej fasadzie pa艂acu kr贸lewskiego w 艣wietle najnowszych bada艅 wykopaliskowych, S/PAN 1985, cz. 1, s. 26–27, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Perspektywiczny program bada艅 archeologicznych na Wawelu, w : Architektoniczna odnowa Zamku Kr贸lewskiego na Wawelu 1905–1985, S/PAN 1985, s. 169–170.

-         Kilka uwag o ko艣ciele Naj艣w. Salwatora w Krakowie, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 21, 1986, zesz. 3–4, s. 357–363.

-         Wawel wczesno艣redniowieczny w 艣wietle nowszych bada艅 wykopaliskowych, (w:) Krak贸w przedlokacyjny, Materia艂y z Sesji Naukowej Towarzystwa Mi艂o艣nik贸w Historii i Zabytk贸w Krakowa, Krak贸w 1987, s. 49–58, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Badania weryfikacyjne przed p贸艂nocn膮 elewacj膮 pa艂acu kr贸lewskiego na Wawelu w 1985 r. Problem wczesno艣redniowiecznej rezydencji ksi膮偶臋cej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 39, 1987, s. 251–259, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-          Badania archeologiczne na dziedzi艅cu Batorego na Wawelu w roku 1983. Problem zachodniej cz臋艣ci bazyliki 艣w. Gereona , Spraw. Arch. t. 39, 1987, s. 244 – 249, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Badania archeologiczne w rejonie pa艂acu kr贸lewskiego na Wawelu w 1986r. Spraw. Arch. t. 40, 1988, s. 291–297, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Najstarsze budowle sakralne na Wawelu w 艣wietle bada艅 archeologiczno – architektonicznych, Nasza Przesz艂o艣膰 nr 69, 1988, s. 159–171.

-         Z nowszych bada艅 nad wczesno艣redniowieczn膮 architektur膮 murowan膮 w Krakowie, Krzysztofory t. 16, 1989, s. 55–65, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Wawel od Konrada Mazowieckiego do Kazimierza Wielkiego, Studia i Materia艂y Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w 艁odzi, Seria Archeologiczna nr 36, 1990, s. 57–65.

-         Z bada艅 archeologicznych na Wawelu w roku 1988 + aneks – kontynuacja bada艅 w roku 1989, Spraw. Arch. t. 42, 1990, s. 309–318, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         W sprawie domniemanej rezydencji wczesnopiastowskiej w W膮chocku, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki t. 36, 1991, zesz. 1, s. 57–66.    

-          W sprawie sporu o fundacj臋 katedry gotyckiej na Wawelu , Studia do Dziej贸w Wawelu, t. V, 1991, s. 419–422.

-         O bramie Pobocznej w fortyfikacjach Krakowa, Krzysztofory, t. 19, 1992, s. 41–46.

-         Uwagi na temat grobowca z poch贸wkiem biskupa Maurusa w krypcie 艣w. Leonarda na Wawelu , Studia Waweliana t. 2, 1993, s. 13–23.

-         Informacja o sposobach badania oraz zaleganiu materia艂u zabytkowego w ko艣ciele 艣w. Tr贸jcy w Wo艂czynie, (w:) Wo艂czyn Stanis艂awa Augusta, Wydawnictwo Fundacji Kultury Polskiej, Warszawa 1993, s. 29–33, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         On the ways of preservation and exhibition of the relics of medieval architecture discovered during the excavation at Wawel, (w:) International Symposium of the Conservation of the Relicts of Medieval Monumental Architecture, Warsaw – Lednica 1994, s. 31–39.

-         Najstarsze ko艣cio艂y na Wawelu, (w:) Chrystianizacja Polski po艂udniowej, Materia艂y Sesji Naukowej Towarzystwa Mi艂o艣nik贸w Historii i Zabytk贸w Krakowa 1993 (1994), s. 99–119.

-         L architecture preromane et romane au chateau royal de Cracovie , Cahiers de Civilisation Medievale, t. 38, fasc.2, s. 141–163.

-         O sposobach zabezpieczania oraz ekspozycji pozosta艂o艣ci 艣redniowiecznej architektury, odkrytych w trakcie wykopalisk na Wawelu , Ochrona Zabytk贸w, 1995, zesz. 1, s. 24–30.

-         G艂os w dyskusji o przedcysterskich budowlach w W膮chocku, (w:) Materia艂y z sesji naukowej „ Klasztor w kulturze 艣redniowiecznej Polski”, Sympozja 9, Opole 1995, s. 389–392.

-         Pocz膮tki katedry krakowskiej w 艣wietle bada艅 archeologicznych do roku 1995, (w:) Katedra krakowska w 艣redniowieczu, Materia艂y Sesji SHS , Krak贸w 1994 (1996), s. 25–40, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Dziesi膮ty ko艣ci贸艂 wczesno艣redniowieczny na Wawelu – kaplica pa艂acowa pod wezwaniem 艣w. Gereona ?, (w:) „Ars sine scientia nihil est”, Ksi臋ga jubileuszowa prof. Zygmunta Swiechowskiego , Warszawa 1997, s. 211–220.

-         Problem rezydencji i stolicy w architekturze monarchii wczesnopiastowskiej, (w:) Wi艣lica . Nowe badania i interpretacje, Warszawa 1997, s. 1–12.

-         Badania archeologiczne w rejonie pa艂acu kr贸lewskiego i katedry na Wawelu w latach 1981–1994, Acta Archeologica Waweliana t. 2, 1998, s. 105–118, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Zygmunt czy Aleksander ? O pocz膮tku gotycko – renesansowego pa艂acu na Wawelu, (w:) „Fastina lente”. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi, Krak贸w 1998, s. 49–66.

-         Architektura monumentalna Wawelu od 1000 do oko艂o 1300 roku, (w:) „ Civitates Principales”. Katalog wystawy, Gniezno 1998, s. 61–64.

-         Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w 艣wietle nowych bada艅, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 44, 1999, zesz.4, (2000), s. 207–237, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Badania archeologiczne dziedzi艅ca arkadowego, Renowacje, nr 3/2000, s. 36–39.

-         Krak贸w – Wawel. Badania archeologiczno–architektoniczne pa艂acu kr贸lewskiego oraz katedry w latach 1995–1998, (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnie藕nie艅skiego, Warszawa 2000, s. 275–291, (wsp贸lnie z J. Firlet).

-         Przemy艣l. Podziemia katedry, (w:) Osadnictwo i architktura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnie藕nie艅skiego, Warszawa 2000, s. 235–238, (wsp贸lnie z M. Proksa).

-         Najstarsza architektura monumentalna Ma艂opolski (streszczenie referatu), (w:) 艢l膮sk oko艂o roku 1000, Wroc艂aw 2000, s. 247–248.

-         Die alteste Monumentalarchitektur Kleinpolens, Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 5, 2000, s. 209 – 254.

-         Relikty nejstarsi svatyne pod katedralnim kostelem na krakovskem Wawelu, w: Premyslovsky stat kolem roku 1000, Praha 2000, s. 236–238.

-         „Krakau”, (w:) „Europas Mitte um 1000” (katalog wystawy) t.1, Stuttgart 2000, s. 479–482 oraz has艂o do modelu „Wawel 1000–1150”, katalog, t. 3, s. 424–425.

-         „Palatium album”. Wczesnogotycka rezydencja ksi膮偶臋ca na Wawelu, (w:) „Monumenta conservanda sunt”, Wroc艂aw 2000, s. 80-85.

-         Uwagi o pocz膮tkach architektury na ziemiach czeskich, (w:) Polska na prze艂omie I i II tysi膮clecia, Materia艂y Sesji Naukowej SHS, Pozna艅 2000 (2001), S. 353-378.

-         Rotundy przemyskie w 艣wietle bada艅 uzupe艂niaj膮cych w roku 2000, Rocznik Przemyski, t. 37, 2001, zeszyt. 1, s. 139-144.

-         Pocz膮tki zespo艂u architektury sakralnej na Wawelu. Stan bada艅 i interpretacji do roku 2000, (w:) Pocz膮tki chrze艣cija艅stwa w Ma艂opolsce, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 63-79.

-         O „misie” wi艣lickiej i budowlach na „regii” (g艂os w dyskusji), (w:)  Poczatki chrze艣cija艅stwa w Ma艂opolsce, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 171-176.

-         Rotunda 艢w. Miko艂aja w Przemy艣lu w 艣wietle bada艅 archeologiczno-architektonicznych, (w:) Poczatki chrze艣cija艅stwa w Ma艂opolsce, Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 223-274, (wsp贸lnie z M. Proks膮).

-         Historyczny rozw贸j rezydencji ksi膮偶臋cej i kr贸lewskiej na Wawelu w Krakowie ( X/XI – pocz膮tek XVI wieku), w: Materia艂y Seminarium z okazji 40 rocznicy wykopalisk zamku w Bratys艂awie (1998), Bratys艂awa 2000, /w druku/

 recenzje:

-         Z. Dragoun, (w:) Castellologia Bohemica t. 4, 1994, s. 383–384.
 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO