Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Bibliografie arrow Kuty艂owska, Irena
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has艂o
Nie masz konta? Za艂贸偶 sobie
Kuty艂owska, Irena Drukuj E-mail
Ayla   
prace zwarte:

-          Rozw贸j Lublina w VI-XIV w. na tle urbanizacji mi臋dzyrzecza 艣rodkowej Wis艂y i Bugu, Lublin 1990, ss. 230, il. 46


artyku艂y i rozprawy:

-         Sprawozdanie z prac archeologicznych na Czwartku w Lublinie w 1964 r., (w:) Sprawozdania Lubelskiego O艣rodka Archeologicznego, t. VI, Lublin 1964, s. 3-4, (pod nazwiskiem panie艅skim Demkowska).

-         Archeologia na wystawie „Dzieje miasta Lublina”, (w:) Z otch艂ani wiek贸w, R. 32 (1966), s. 134.

-         Archeologia na sesji konserwatorskiej w Che艂mie Lubelskim, (w:) Z otch艂ani wiek贸w, R. 33 (1967), s. 90

-         Chodlik, pow. Opole Lubelskie, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 222-223.

-         Che艂m Lubelski, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 333.

-         Zamo艣膰, Akademia Zamojskich, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 408.

-         Materia艂y kultury wst臋gowej ceramiki malowanej i kultury strzy偶owskiej z miejscowo艣ci Nieledew, pow. Hrubiesz贸w, Wiadomo艣ci Archeologiczne, t. 35 (1970), s. 327-339 (wsp贸lnie z A. Kuty艂owskim).

-         Wyniki bada艅 wykopaliskowych w Nieledwi, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, R. 8 (1970), nr 4, s. 28-31 (wsp贸lnie z A. Kuty艂owskim).

-         Wczesne osadnictwo wczesno艣redniowieczne w Strzy偶owie, pow. Hrubiesz贸w, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, R. 8 (1970), s. 32-38.

-         Sprawozdanie z bada艅 wczesno艣redniowiecznego grodziska w Che艂mie Lubelskim, Sprawozdania Archeologiczne, t. 22 (1970), s. 231-242, (wsp贸lnie z J. Gurb膮).

-         D膮br贸wka Starze艅ska, pow. Brzoz贸w, zamczysko, okres nowo偶ytny, Inf. Arch. 1971, Badania 1970, s. 258.

-         Zamo艣膰, Inf. Arch. 1971, Badania 1970, s. 265-266. Zamo艣膰 – Stare Miasto, poziomy i rozplanowanie. Dokumentacja Konserwatorska, (maszynopis w posiadaniu WKZ w Zamo艣ciu.

-         Przemy艣l – najstarsze mury obronne miasta, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 295. Przemy艣l – Mury obronne, Dokumentacja Konserwatorska (maszynopis w posiadaniu WKZ w Przemy艣lu).

-         Lublin – Stare Miasto, ul. Ku Farze, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 257. Lublin –Stare Miasto, ul. Ku Farze, Dokumentacja Konserwatorska, (maszynopis w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Grodzka 3, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 257. Dokumentacja Konserwatorska (maszynopis w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, kamienice ul. Z艂ota 2, 4 i 6, Inf. Arch. 1973, Badania 1972, s. 257.

Lublin – Stare Miasto, kamienice ul. Z艂ota 2, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Z艂ota 6, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Rynek 6, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Grodzisko w Posadowie, pow. Tomasz贸w Lubelski, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, ul. Z艂ota 2, Inf. Arch. 1974, Badania 1973, s. 257.

-         Materia艂y archeologiczne w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, (w:) Studia i Materia艂y Lubelskie, t. 4, 1974, (za rok 1972), s. 145-169.

-         Kafle z Zamo艣cia (z bada艅 w 1970 r.), (w:) Studia i Materia艂y Lubelskie, t. 4, 1974 (z bada艅 za rok 1972), s. 171-175.

-         Posad贸w, pow. Tomasz贸w Lubelski – grodzisko, Inf. Arch. 1974, Badania 1973, s. 264.

-         Grodzisko Posad贸w, (w:) Przewodnik XII Og贸lnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 54-67 (wsp贸lnie z J. Gurb膮 i J. Wojtanowiczem).

-         Lublin, wzg贸rze zwane „Grodzisko”, Inf. Arch. 1975, Badania 1974, s. 80.

-         Nowo偶ytne gliniane naczynia kuchenne i sto艂owe z Zamo艣cia, Studia i Materia艂y Lubelskie, t. 7, 1976, s. 285-306

-         Wronowice – Doliwo, gm. Turkowice, Inf. Arch. 1976, Badania 1975, s. 72, (wsp贸lnie z L. Gajewskim).

-         Prilep – Warosz, Macedonia, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 341-342.

-         Sto艂pie, gm. Nowosi贸艂ki, stan. 1 i 1a, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 235-236.

-         Lublin, wzg贸rze „Grodzisko”, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 211-212.

-         Sto艂pie, woj. che艂mskie, Inf. Arch. 1978, Badania 1977, s. 198-199.

-         Sto艂pie, woj. che艂mskie, stan. 1, Inf. Arch. 1980, Badania 1979, s. 268-269 (uzupe艂nienie bada艅 za 1978 rok).

-         Motycz, gm. loco, woj. lubelskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Zak艂adu Archeologii UMCS w 1980 roku, 1980, s. 13-14.

-         Szczebrzeszyn, woj. zamojskie, Inf. Arch. 1980, Badania 1979, s. 191 (wsp贸lnie z S. Hoczyk-Siwkow膮).

-         Materia艂 z bada艅 nad kultur膮 materialn膮 Lubelszczyzny w XVU i XVII wieku. Szklane pucharki dzwonowate z Zamo艣cia i Lublina, Studia i Materia艂y Lubelskie, 1981, t. 8, s. 91-95.

-         Badania archeologiczno-architektoniczne zespo艂u 艣redniowiecznego w Sto艂piu – Nowosi贸艂kach, woj. che艂mskie, Archeologiczne Listy, 1981, nr 2, ss. 4.

-         Szczebrzeszyn – Wzg贸rze Zamkowe, gm. loco, woj. zamojskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Zak艂adu archeologii UMCS i Archeologicznego O艣rodka Badawczo Konserwatorskiego (dalej: ZA UMCS i AOBK) w Lublinie w 1981 roku, (1981), s. 14-15, (wsp贸lnie z S. Hoczyk-Siwkow膮).

-         Motycz, woj. lubelskie, Inf. Arch. 1981, Badania 1980, s. 160-161.

-         Zabytkowy zesp贸艂 z wczesnego 艣redniowiecza w Sto艂piu, woj. che艂mskie, Ostatnie wyniki bada艅 archeologiczno-architektonicznych, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Humanistyka 1 (1982), nr 1, s. 43-51.

-         Motycz, gm. loco, Sprawozdanie z bada艅 terenowych ZA UMCS i AOBK w Lublinie w 1982 roku, s. 16.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Sprawozdanie z bada艅 terenowych ZA UMCS i AOBK w Lublinie w 1982 roku, s. 16-17.

-         Zabytkowy zesp贸艂 warowno-kulturowy w Sto艂piu, woj. che艂mskie, Zeszyty Biura Bada艅 i Dokumentacji Zabytk贸w w Che艂mie, nr 2/81, Lublin, (1983), z. 1, ss. 12, z.2, ss. 15.

-         Motycz, woj. lubelskie, grodzisko VIII-IX w. adaptowane na nowo偶ytne fortalicjum (XVII-XIX w.), Inf. Arch. 1983, Badania 1982, s. 213-214.

-         Zamo艣膰 – dzielnica Zamczysko, fort – reduta nowo偶ytna k. XVI-XIX w. (?), Inf. Arch. 1983, Badania 1982, s. 304-305.

-         Motycz, stan. 1, gm. Konopnica, woj. lubelskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedra Archeologii UMCS i Archeologicznego O艣rodka Badawczo-Konserwatorskiego (dalej: KA UMCS i AOBK) w Lublinie w 1983 roku, s. 24-25.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Sprawozdanie z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1983 roku, s. 26-27.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, woj. lubelskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA i AOBK w Lublinie w 1984 roku, s. 21-22.

-         Motycz, woj. lubelskie, Inf. Arch. 1984, Badania 1983, s. 169.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Inf. Arch. 1984, Badania 1983, s. 241.

-         Wczesno艣redniowieczne umocnienia obronne na Wzg贸rzu Staromiejskim w Lublinie, Rocznik Lubelski, t. 23/24, (za lata 1981/82), s. 43-61.

-         Remarques pour l`histoire de Lublin et de la Region Lublinenne au XIIIe S., (w:) Memoires Archeologiques, s. 195-206.

-         Sbiazi arhitektury kultowoj kreposti v Stolpiu s bizantijskim i romanskim kylturnymi krugami, Tiezisy dokladov polskoj delegacji na V Mie偶dunarodnom Kongresie Slovianskoj Arheologii, Kiejev 1985, s. 205-213.

-         Zamo艣膰 –Zamczysko, Inf. Arch. 1985, Badania 1984, s. 191.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1985 roku, s. 36-41.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Inf. Arch. 1985, Badania 1984, s. 188-189.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w  1985 roku, s. 36-41.

-         Wyniki bada艅 archeologicznych prowadzonych w latach 1982-85 na Zamczysku w Zamo艣ciu, (w:) Materia艂y z posiedzenia Sekcji Konserwacji Zabytk贸w PAN Oddzia艂 w Krakowie pt. „Wyniki bada艅 pa艂acu Zamoyskich w Zamo艣ciu w latach 1984-85. Komisja Urbanistyki i Architektury, Krak贸w 1986, s. 3-22.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Inf. Arch. 1986, Badania 1985, s. 200-201.

-         Siedemnastowieczna rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamo艣ciu, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1986 roku, s. 19-20.

-         Sprawozdanie z bada艅 archeologicznych prowadzonych w 1986 roku na Zamczysku w Zamo艣ciu, Sprawozdania z bada艅 terenowych na Zamczysku w Zamo艣ciu, Sprawozdania z bada艅 terenowych w wojew贸dztwie zamojskim w 1986 roku, Zamo艣膰 1986, s. 37-39.

-         Najstarszy wodoci膮g w Pu艂awach – wyniki bada艅 archeologicznych, (w:) Konferencja Naukowo-Techniczna „Wodoci膮g staropolski miasta Lublina”, Warszawa – Lublin 1986, s. 101-120.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Inf. Arch. 1986, Badania 1985, s. 196-201.

-         Urz膮dzenia wodne w pu艂awskim parku zasilane z uj臋cia wody we W艂ostowicach, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1986 roku, s. 20-24, (wsp贸lnie z P. Lisem).

-         Przesz艂o艣膰 Kazimierza Dolnego w 艣wietle 藕r贸de艂 archeologicznych, Region lubelski 1987, R. 2/4, s. 275-280.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Inf. Arch. 1987, Badania 1986, s. 236-237.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Inf. Arch. 1987, Badania 1986, s. 230-237.

-         Badania nad urz膮dzeniami wodnymi w pu艂awskiej rezydencji, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1987 roku, s. 36-38.

-         Pu艂awy – rezydencja Czartoryskich, Inf. Arch. 1988, Badania 1987, s. 232.

-         Mury nowo偶ytnej rezydencji ods艂oni臋te w pu艂awskiej rezydencji, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1988 roku, s. 18 (wsp贸lnie z U. Kurz膮tkowsk膮 i W. Zieli艅skim).

-         Wodoci膮g i wodne urz膮dzenia ogrodowe z XVII wieku w Pu艂awach, (wyd.:) Zarz膮d Ochrony i Konserwacji Zespo艂贸w Pa艂acowo-Ogrodowych, Warszawa 1989, ss. 20, (rec. M. Jankowska, (w:) Biuletyn Historii i Sztuki, R. 52, nr 1-2, 1990, s. 203).

-         Wczesno艣redniowieczna warownia kultowa w Sto艂piu, (w:) Chrze艣cija艅ski wsch贸d a kultura polska, 1989, s. 365-375.

-         Podmiejska rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamo艣ciu, Prace i Materia艂y Zamojskie, t. 2 (1989), 178-191, (rec. J. Kowalczyk, (w:) Biuletyn Historii i Sztuki, R. 52, nr 1-2, 1990, s. 202-203).

-         Zwi膮zki architektury warowni kultowej w Sto艂piu z bizantyjskim i roma艅skim kr臋giem kulturowym, (w:) Trudy V Me偶dunarodnogo Kongressa Slavianskoj Arheologii, t. III, vyp. 2a, sekcja VI, Moskva 1989, s. 139-144.

-         Rozw贸j Lublina w VI – XIV w. na tle urbanizacji mi臋dzyrzecza 艣rodkowej Wis艂y i Bugu – streszczenie, Listy Archeologiczne, nr 1 (1990), s. 1-7.

-         Wczesno艣redniowieczne grodzisko w Motyczu ko艂o Lublina, Sprawozdania Archeologiczne, t. 41 (1990), s. 328-334.

-         Relikty wczesno艣redniowiecznych umocnie艅 na cyplu staromiejskim w Lublinie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku, s. 50-52.

-         Gdzie znajdowa艂y si臋 Grody Czerwie艅skie, (w:) Kamena – kwartalnik kresowy, nr 3-4 (936-937) (1992), s. 30-33.

-         Pu艂awy, woj. lubelskie, za艂o偶enie parkowo-pa艂acowe, IA, (1992), Badania 1988, s. 150.

-         Pierwszy sezon bada艅 archeologicznych w Wojciechowie, gm. loco, Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1992 roku, s. 21-24.

-         Sprawozdanie z bada艅 ratowniczych w Che艂mie, ul. Lubelska 14/18, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce 艣rodkowowschodniej w 1993 roku., Bia艂a Podlaska 1994, s. 116-118, (wsp贸lnie z U. Ruszkowsk膮).

-         Sprawozdanie z bada艅 archeologicznych prowadzonych w 1993 roku na fortalicjum w Wojciechowie, woj. Lubelskie, (w:) Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin 1994, s. 40-43.

-         P贸藕no艣redniowieczny dw贸r murowany w Wojciechowie ko艂o Lublina, (w:) Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku, Lublin 1995, s. 27-28.

-         Castrum w Szczebrzeszynie ko艂o Zamo艣cia, Archeologia Historica Polona, t. 3 (1996), s. 183-207.

-         P贸藕no艣redniowieczne grodzisko z zabudow膮 murowan膮 w Wojciechowie ko艂o Lublina, Archeologia Historica Polona, t. 3 (1996), s. 55-72.

-         艢redniowieczna i nowo偶ytna faza umocnie艅 wojciechowskiego fortalicjum, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej (dalej: AP艢), t. 1 (1996), s. 118-119.

-         Nowe dane o budowlach wie偶owych tzw. „wo艂y艅skiego typu” ko艂o Che艂ma i na pograniczu polsko-ruskim, (w:) Najwa偶niejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Che艂ma i okolic, Che艂m 1997, s. 59-72.

-         Wyniki bada艅 ratowniczych grodziska w Jurowie, woj. zamojskie, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, t. 2 (1997), s. 157-158.

-         艢redniowieczne osadnictwo grodowe na mi臋dzyrzeczu Wis艂y i 艣rodkowego Bugu, (w:) Trudy V Me偶dunarodnogo Kongressa Slavianskoj Arheologii, t. I, Moskva 1997, s. 118-129

-         Wczesno艣redniowieczne baptysterium w Sto艂piu ko艂o Che艂ma, (w:) Najwa偶niejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Che艂ma i okolic, Che艂m 1997, s. 19-38..

-         „Okopek” w Zalesiu, woj. lubelskie - fortalicjum z XVII wieku, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, t. 2, s. 186-187.

-         Sprawozdanie z bada艅 sonda偶owych na wzg贸rzu zamkowym w 艁臋cznej – Podzamczu, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, t. 2, s. 188-189 (z J. Michalak-艢cibior).

-         Znaleziska z kaplicy 艢w. Tr贸jcy w Lublinie, pozyskane w trakcie prac konserwatorskich i bada艅 architektonicznych po 1971 roku, (w:) Kaplica 艣w. Tr贸jcy na Zamku Lubelskim, Historia, Teologia, Sztuka, Konserwacja, Lublin 1998, s. 62-84.

-         Jur贸w, woj. zamojskie, badania 1997, Informator Archiwalny.

-         Czermno Kolonia - stan. nr 3, badania 1997,  Informator Archiwalny.

-         Relikty grodziska w Jurowie, woj. zamojskie, po badaniach sonda偶owych odwiertami, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, /w druku/.

-         Osada rzemie艣lnicza, na stan. nr 3 w Czermnie Kolonii, woj. zamojskie, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, Lublin 1998, t.III, s.167-170.

-         P贸藕no艣redniowieczne i nowo偶ytne szk艂a odkryte w kaplicy 艣w. Tr贸jcy w Lublinie, Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, z. 333, Toru艅 1999, s. 133-144.

-         Znaleziska z kaplicy Tr贸jcy 艢wi臋tej w Lublinie pozyskane w trakcie prac konserwatorskich i bada艅 architektonicznych prowadzonych po 1971 r., (w:) Kaplica Tr贸jcy 艢wi臋tej na Zamku w Lublinie. Historia, teologia, sztuka, konserwacja, Lublin 1999, s. 51-80.

-         Stan i potrzeby bada艅 archeologiczno-architektonicznych nad 艣redniowiecznym i nowo偶ytnym budownictwem w 艢rodkowowschodniej Polsce, Archeologia Historica Polona, t. 10, wyd. UMK w Toruniu 2000, s. 125-146.

-         W p贸藕niejszych wiekach, (w:) Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin 2000, s. 49-54.

-         Miasto, zamek i sanktuarium na Wzg贸rzu Ko艣cielnym w W膮wolnicy, (w:) Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin 2000, s. 55-68.

-         Nowe dane do bada艅 nad pocz膮tkami miasta W膮wolnicy i jego murowanej 艣wi膮tyni p. w. 艣w. Wojciecha (pozyskane w trakcie nadzor贸w archeologicznych w 1999 roku)., „Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej”, t. V, Lublin 2000, s. 173-180.

-         Nieznane materia艂y 藕r贸d艂owe do dziej贸w W膮wolnicy pozyskane w czasie bada艅 archeologicznych w 2000 r., „Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej”, t. VI, Lublin, s. 155-167.

-         Konstrukcje wa艂贸w wczesno艣redniowiecznych grodzisk Lubelszczyzny, (w:) Archaeologia et Historia, 艁贸d藕 2000, s. 213-223 (wsp贸lnie z I.Jarszak-Go艂ub).

-         Podziemne korytarze w 艢r贸dmie艣ciu Lublina, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeolog贸w Polskich, Oddzia艂 w Lublinie, Lublin /w druku/.

-         Poszukiwania zasi臋gu 艂臋czy艅skiego zamku na tzw. Podzamczu (stan nr 2) w 艁臋cznej, woj. lubelskie, Archeologi Polski 艢rodkowowschodniej, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeolog贸w Polskich, Oddzia艂 w Lublinie, Lublin /w druku/

-         艢redniowieczne wolnostoj膮ce budowle wie偶owe z Lubelszczyzny i polsko-ruskiego pogranicza, ss. 36, ryc. 10. (w druku)

-         Miasta Lubelszczyzny sprzed uk艂adu w Krewie (stan bada艅), stron 20 + 4 ryciny /w druku/ w zwartej publikacji jubileuszowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wroc艂awiu

-         Problematyka datowania grodu na lubelskim wzg贸rzu dawniej zwanym Grodzisko z 1974 i 1976 roku, stron 15 + 6 rycin, /w druku/ w zwartej publikacji jubileuszowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

艢redniowieczne miasto W膮wolnica w 艣wietle 藕r贸de艂 archeologicznych i pisanych, stron 10+1 rycina, „Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej”, t. VII, Lublin /w druku/
 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO