Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Bibliografie arrow Kuty艂owska, Irena
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota

Odwiedza nas $guest_array go艣膰

Przypomnij mi has艂o
Nie masz konta? Za艂贸偶 sobie
Kuty艂owska, Irena Drukuj E-mail
Ayla   
prace zwarte:

-          Rozw贸j Lublina w VI-XIV w. na tle urbanizacji mi臋dzyrzecza 艣rodkowej Wis艂y i Bugu, Lublin 1990, ss. 230, il. 46


artyku艂y i rozprawy:

-         Sprawozdanie z prac archeologicznych na Czwartku w Lublinie w 1964 r., (w:) Sprawozdania Lubelskiego O艣rodka Archeologicznego, t. VI, Lublin 1964, s. 3-4, (pod nazwiskiem panie艅skim Demkowska).

-         Archeologia na wystawie „Dzieje miasta Lublina”, (w:) Z otch艂ani wiek贸w, R. 32 (1966), s. 134.

-         Archeologia na sesji konserwatorskiej w Che艂mie Lubelskim, (w:) Z otch艂ani wiek贸w, R. 33 (1967), s. 90

-         Chodlik, pow. Opole Lubelskie, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 222-223.

-         Che艂m Lubelski, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 333.

-         Zamo艣膰, Akademia Zamojskich, Inf. Arch.1969, Badania 1968, s. 408.

-         Materia艂y kultury wst臋gowej ceramiki malowanej i kultury strzy偶owskiej z miejscowo艣ci Nieledew, pow. Hrubiesz贸w, Wiadomo艣ci Archeologiczne, t. 35 (1970), s. 327-339 (wsp贸lnie z A. Kuty艂owskim).

-         Wyniki bada艅 wykopaliskowych w Nieledwi, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, R. 8 (1970), nr 4, s. 28-31 (wsp贸lnie z A. Kuty艂owskim).

-         Wczesne osadnictwo wczesno艣redniowieczne w Strzy偶owie, pow. Hrubiesz贸w, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, R. 8 (1970), s. 32-38.

-         Sprawozdanie z bada艅 wczesno艣redniowiecznego grodziska w Che艂mie Lubelskim, Sprawozdania Archeologiczne, t. 22 (1970), s. 231-242, (wsp贸lnie z J. Gurb膮).

-         D膮br贸wka Starze艅ska, pow. Brzoz贸w, zamczysko, okres nowo偶ytny, Inf. Arch. 1971, Badania 1970, s. 258.

-         Zamo艣膰, Inf. Arch. 1971, Badania 1970, s. 265-266. Zamo艣膰 – Stare Miasto, poziomy i rozplanowanie. Dokumentacja Konserwatorska, (maszynopis w posiadaniu WKZ w Zamo艣ciu.

-         Przemy艣l – najstarsze mury obronne miasta, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 295. Przemy艣l – Mury obronne, Dokumentacja Konserwatorska (maszynopis w posiadaniu WKZ w Przemy艣lu).

-         Lublin – Stare Miasto, ul. Ku Farze, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 257. Lublin –Stare Miasto, ul. Ku Farze, Dokumentacja Konserwatorska, (maszynopis w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Grodzka 3, Inf. Arch. 1972, Badania 1971, s. 257. Dokumentacja Konserwatorska (maszynopis w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, kamienice ul. Z艂ota 2, 4 i 6, Inf. Arch. 1973, Badania 1972, s. 257.

Lublin – Stare Miasto, kamienice ul. Z艂ota 2, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Z艂ota 6, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Lublin – Stare Miasto, kamienica ul. Rynek 6, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

Grodzisko w Posadowie, pow. Tomasz贸w Lubelski, (Dokumentacja Konserwatorska w posiadaniu WKZ w Lublinie).

-         Lublin – Stare Miasto, ul. Z艂ota 2, Inf. Arch. 1974, Badania 1973, s. 257.

-         Materia艂y archeologiczne w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, (w:) Studia i Materia艂y Lubelskie, t. 4, 1974, (za rok 1972), s. 145-169.

-         Kafle z Zamo艣cia (z bada艅 w 1970 r.), (w:) Studia i Materia艂y Lubelskie, t. 4, 1974 (z bada艅 za rok 1972), s. 171-175.

-         Posad贸w, pow. Tomasz贸w Lubelski – grodzisko, Inf. Arch. 1974, Badania 1973, s. 264.

-         Grodzisko Posad贸w, (w:) Przewodnik XII Og贸lnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 54-67 (wsp贸lnie z J. Gurb膮 i J. Wojtanowiczem).

-         Lublin, wzg贸rze zwane „Grodzisko”, Inf. Arch. 1975, Badania 1974, s. 80.

-         Nowo偶ytne gliniane naczynia kuchenne i sto艂owe z Zamo艣cia, Studia i Materia艂y Lubelskie, t. 7, 1976, s. 285-306

-         Wronowice – Doliwo, gm. Turkowice, Inf. Arch. 1976, Badania 1975, s. 72, (wsp贸lnie z L. Gajewskim).

-         Prilep – Warosz, Macedonia, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 341-342.

-         Sto艂pie, gm. Nowosi贸艂ki, stan. 1 i 1a, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 235-236.

-         Lublin, wzg贸rze „Grodzisko”, Inf. Arch. 1977, Badania 1976, s. 211-212.

-         Sto艂pie, woj. che艂mskie, Inf. Arch. 1978, Badania 1977, s. 198-199.

-         Sto艂pie, woj. che艂mskie, stan. 1, Inf. Arch. 1980, Badania 1979, s. 268-269 (uzupe艂nienie bada艅 za 1978 rok).

-         Motycz, gm. loco, woj. lubelskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Zak艂adu Archeologii UMCS w 1980 roku, 1980, s. 13-14.

-         Szczebrzeszyn, woj. zamojskie, Inf. Arch. 1980, Badania 1979, s. 191 (wsp贸lnie z S. Hoczyk-Siwkow膮).

-         Materia艂 z bada艅 nad kultur膮 materialn膮 Lubelszczyzny w XVU i XVII wieku. Szklane pucharki dzwonowate z Zamo艣cia i Lublina, Studia i Materia艂y Lubelskie, 1981, t. 8, s. 91-95.

-         Badania archeologiczno-architektoniczne zespo艂u 艣redniowiecznego w Sto艂piu – Nowosi贸艂kach, woj. che艂mskie, Archeologiczne Listy, 1981, nr 2, ss. 4.

-         Szczebrzeszyn – Wzg贸rze Zamkowe, gm. loco, woj. zamojskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Zak艂adu archeologii UMCS i Archeologicznego O艣rodka Badawczo Konserwatorskiego (dalej: ZA UMCS i AOBK) w Lublinie w 1981 roku, (1981), s. 14-15, (wsp贸lnie z S. Hoczyk-Siwkow膮).

-         Motycz, woj. lubelskie, Inf. Arch. 1981, Badania 1980, s. 160-161.

-         Zabytkowy zesp贸艂 z wczesnego 艣redniowiecza w Sto艂piu, woj. che艂mskie, Ostatnie wyniki bada艅 archeologiczno-architektonicznych, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Humanistyka 1 (1982), nr 1, s. 43-51.

-         Motycz, gm. loco, Sprawozdanie z bada艅 terenowych ZA UMCS i AOBK w Lublinie w 1982 roku, s. 16.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Sprawozdanie z bada艅 terenowych ZA UMCS i AOBK w Lublinie w 1982 roku, s. 16-17.

-         Zabytkowy zesp贸艂 warowno-kulturowy w Sto艂piu, woj. che艂mskie, Zeszyty Biura Bada艅 i Dokumentacji Zabytk贸w w Che艂mie, nr 2/81, Lublin, (1983), z. 1, ss. 12, z.2, ss. 15.

-         Motycz, woj. lubelskie, grodzisko VIII-IX w. adaptowane na nowo偶ytne fortalicjum (XVII-XIX w.), Inf. Arch. 1983, Badania 1982, s. 213-214.

-         Zamo艣膰 – dzielnica Zamczysko, fort – reduta nowo偶ytna k. XVI-XIX w. (?), Inf. Arch. 1983, Badania 1982, s. 304-305.

-         Motycz, stan. 1, gm. Konopnica, woj. lubelskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedra Archeologii UMCS i Archeologicznego O艣rodka Badawczo-Konserwatorskiego (dalej: KA UMCS i AOBK) w Lublinie w 1983 roku, s. 24-25.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Sprawozdanie z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1983 roku, s. 26-27.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, woj. lubelskie, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA i AOBK w Lublinie w 1984 roku, s. 21-22.

-         Motycz, woj. lubelskie, Inf. Arch. 1984, Badania 1983, s. 169.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Inf. Arch. 1984, Badania 1983, s. 241.

-         Wczesno艣redniowieczne umocnienia obronne na Wzg贸rzu Staromiejskim w Lublinie, Rocznik Lubelski, t. 23/24, (za lata 1981/82), s. 43-61.

-         Remarques pour l`histoire de Lublin et de la Region Lublinenne au XIIIe S., (w:) Memoires Archeologiques, s. 195-206.

-         Sbiazi arhitektury kultowoj kreposti v Stolpiu s bizantijskim i romanskim kylturnymi krugami, Tiezisy dokladov polskoj delegacji na V Mie偶dunarodnom Kongresie Slovianskoj Arheologii, Kiejev 1985, s. 205-213.

-         Zamo艣膰 –Zamczysko, Inf. Arch. 1985, Badania 1984, s. 191.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1985 roku, s. 36-41.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Inf. Arch. 1985, Badania 1984, s. 188-189.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w  1985 roku, s. 36-41.

-         Wyniki bada艅 archeologicznych prowadzonych w latach 1982-85 na Zamczysku w Zamo艣ciu, (w:) Materia艂y z posiedzenia Sekcji Konserwacji Zabytk贸w PAN Oddzia艂 w Krakowie pt. „Wyniki bada艅 pa艂acu Zamoyskich w Zamo艣ciu w latach 1984-85. Komisja Urbanistyki i Architektury, Krak贸w 1986, s. 3-22.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Inf. Arch. 1986, Badania 1985, s. 200-201.

-         Siedemnastowieczna rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamo艣ciu, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1986 roku, s. 19-20.

-         Sprawozdanie z bada艅 archeologicznych prowadzonych w 1986 roku na Zamczysku w Zamo艣ciu, Sprawozdania z bada艅 terenowych na Zamczysku w Zamo艣ciu, Sprawozdania z bada艅 terenowych w wojew贸dztwie zamojskim w 1986 roku, Zamo艣膰 1986, s. 37-39.

-         Najstarszy wodoci膮g w Pu艂awach – wyniki bada艅 archeologicznych, (w:) Konferencja Naukowo-Techniczna „Wodoci膮g staropolski miasta Lublina”, Warszawa – Lublin 1986, s. 101-120.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Inf. Arch. 1986, Badania 1985, s. 196-201.

-         Urz膮dzenia wodne w pu艂awskim parku zasilane z uj臋cia wody we W艂ostowicach, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1986 roku, s. 20-24, (wsp贸lnie z P. Lisem).

-         Przesz艂o艣膰 Kazimierza Dolnego w 艣wietle 藕r贸de艂 archeologicznych, Region lubelski 1987, R. 2/4, s. 275-280.

-         Zamo艣膰 – Zamczysko, Inf. Arch. 1987, Badania 1986, s. 236-237.

-         Pu艂awy – W艂ostowice, Inf. Arch. 1987, Badania 1986, s. 230-237.

-         Badania nad urz膮dzeniami wodnymi w pu艂awskiej rezydencji, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1987 roku, s. 36-38.

-         Pu艂awy – rezydencja Czartoryskich, Inf. Arch. 1988, Badania 1987, s. 232.

-         Mury nowo偶ytnej rezydencji ods艂oni臋te w pu艂awskiej rezydencji, Sprawozdania z bada艅 terenowych KA UMCS i AOBK w Lublinie w 1988 roku, s. 18 (wsp贸lnie z U. Kurz膮tkowsk膮 i W. Zieli艅skim).

-         Wodoci膮g i wodne urz膮dzenia ogrodowe z XVII wieku w Pu艂awach, (wyd.:) Zarz膮d Ochrony i Konserwacji Zespo艂贸w Pa艂acowo-Ogrodowych, Warszawa 1989, ss. 20, (rec. M. Jankowska, (w:) Biuletyn Historii i Sztuki, R. 52, nr 1-2, 1990, s. 203).

-         Wczesno艣redniowieczna warownia kultowa w Sto艂piu, (w:) Chrze艣cija艅ski wsch贸d a kultura polska, 1989, s. 365-375.

-         Podmiejska rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamo艣ciu, Prace i Materia艂y Zamojskie, t. 2 (1989), 178-191, (rec. J. Kowalczyk, (w:) Biuletyn Historii i Sztuki, R. 52, nr 1-2, 1990, s. 202-203).

-         Zwi膮zki architektury warowni kultowej w Sto艂piu z bizantyjskim i roma艅skim kr臋giem kulturowym, (w:) Trudy V Me偶dunarodnogo Kongressa Slavianskoj Arheologii, t. III, vyp. 2a, sekcja VI, Moskva 1989, s. 139-144.

-         Rozw贸j Lublina w VI – XIV w. na tle urbanizacji mi臋dzyrzecza 艣rodkowej Wis艂y i Bugu – streszczenie, Listy Archeologiczne, nr 1 (1990), s. 1-7.

-         Wczesno艣redniowieczne grodzisko w Motyczu ko艂o Lublina, Sprawozdania Archeologiczne, t. 41 (1990), s. 328-334.

-         Relikty wczesno艣redniowiecznych umocnie艅 na cyplu staromiejskim w Lublinie, Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku, s. 50-52.

-         Gdzie znajdowa艂y si臋 Grody Czerwie艅skie, (w:) Kamena – kwartalnik kresowy, nr 3-4 (936-937) (1992), s. 30-33.

-         Pu艂awy, woj. lubelskie, za艂o偶enie parkowo-pa艂acowe, IA, (1992), Badania 1988, s. 150.

-         Pierwszy sezon bada艅 archeologicznych w Wojciechowie, gm. loco, Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1992 roku, s. 21-24.

-         Sprawozdanie z bada艅 ratowniczych w Che艂mie, ul. Lubelska 14/18, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce 艣rodkowowschodniej w 1993 roku., Bia艂a Podlaska 1994, s. 116-118, (wsp贸lnie z U. Ruszkowsk膮).

-         Sprawozdanie z bada艅 archeologicznych prowadzonych w 1993 roku na fortalicjum w Wojciechowie, woj. Lubelskie, (w:) Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin 1994, s. 40-43.

-         P贸藕no艣redniowieczny dw贸r murowany w Wojciechowie ko艂o Lublina, (w:) Sprawozdania z bada艅 terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku, Lublin 1995, s. 27-28.

-         Castrum w Szczebrzeszynie ko艂o Zamo艣cia, Archeologia Historica Polona, t. 3 (1996), s. 183-207.

-         P贸藕no艣redniowieczne grodzisko z zabudow膮 murowan膮 w Wojciechowie ko艂o Lublina, Archeologia Historica Polona, t. 3 (1996), s. 55-72.

-         艢redniowieczna i nowo偶ytna faza umocnie艅 wojciechowskiego fortalicjum, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej (dalej: AP艢), t. 1 (1996), s. 118-119.

-         Nowe dane o budowlach wie偶owych tzw. „wo艂y艅skiego typu” ko艂o Che艂ma i na pograniczu polsko-ruskim, (w:) Najwa偶niejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Che艂ma i okolic, Che艂m 1997, s. 59-72.

-         Wyniki bada艅 ratowniczych grodziska w Jurowie, woj. zamojskie, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, t. 2 (1997), s. 157-158.

-         艢redniowieczne osadnictwo grodowe na mi臋dzyrzeczu Wis艂y i 艣rodkowego Bugu, (w:) Trudy V Me偶dunarodnogo Kongressa Slavianskoj Arheologii, t. I, Moskva 1997, s. 118-129

-         Wczesno艣redniowieczne baptysterium w Sto艂piu ko艂o Che艂ma, (w:) Najwa偶niejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Che艂ma i okolic, Che艂m 1997, s. 19-38..

-         „Okopek” w Zalesiu, woj. lubelskie - fortalicjum z XVII wieku, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, t. 2, s. 186-187.

-         Sprawozdanie z bada艅 sonda偶owych na wzg贸rzu zamkowym w 艁臋cznej – Podzamczu, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, t. 2, s. 188-189 (z J. Michalak-艢cibior).

-         Znaleziska z kaplicy 艢w. Tr贸jcy w Lublinie, pozyskane w trakcie prac konserwatorskich i bada艅 architektonicznych po 1971 roku, (w:) Kaplica 艣w. Tr贸jcy na Zamku Lubelskim, Historia, Teologia, Sztuka, Konserwacja, Lublin 1998, s. 62-84.

-         Jur贸w, woj. zamojskie, badania 1997, Informator Archiwalny.

-         Czermno Kolonia - stan. nr 3, badania 1997,  Informator Archiwalny.

-         Relikty grodziska w Jurowie, woj. zamojskie, po badaniach sonda偶owych odwiertami, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, /w druku/.

-         Osada rzemie艣lnicza, na stan. nr 3 w Czermnie Kolonii, woj. zamojskie, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, Lublin 1998, t.III, s.167-170.

-         P贸藕no艣redniowieczne i nowo偶ytne szk艂a odkryte w kaplicy 艣w. Tr贸jcy w Lublinie, Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXVII, z. 333, Toru艅 1999, s. 133-144.

-         Znaleziska z kaplicy Tr贸jcy 艢wi臋tej w Lublinie pozyskane w trakcie prac konserwatorskich i bada艅 architektonicznych prowadzonych po 1971 r., (w:) Kaplica Tr贸jcy 艢wi臋tej na Zamku w Lublinie. Historia, teologia, sztuka, konserwacja, Lublin 1999, s. 51-80.

-         Stan i potrzeby bada艅 archeologiczno-architektonicznych nad 艣redniowiecznym i nowo偶ytnym budownictwem w 艢rodkowowschodniej Polsce, Archeologia Historica Polona, t. 10, wyd. UMK w Toruniu 2000, s. 125-146.

-         W p贸藕niejszych wiekach, (w:) Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin 2000, s. 49-54.

-         Miasto, zamek i sanktuarium na Wzg贸rzu Ko艣cielnym w W膮wolnicy, (w:) Archeologiczne odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Lublin 2000, s. 55-68.

-         Nowe dane do bada艅 nad pocz膮tkami miasta W膮wolnicy i jego murowanej 艣wi膮tyni p. w. 艣w. Wojciecha (pozyskane w trakcie nadzor贸w archeologicznych w 1999 roku)., „Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej”, t. V, Lublin 2000, s. 173-180.

-         Nieznane materia艂y 藕r贸d艂owe do dziej贸w W膮wolnicy pozyskane w czasie bada艅 archeologicznych w 2000 r., „Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej”, t. VI, Lublin, s. 155-167.

-         Konstrukcje wa艂贸w wczesno艣redniowiecznych grodzisk Lubelszczyzny, (w:) Archaeologia et Historia, 艁贸d藕 2000, s. 213-223 (wsp贸lnie z I.Jarszak-Go艂ub).

-         Podziemne korytarze w 艢r贸dmie艣ciu Lublina, Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeolog贸w Polskich, Oddzia艂 w Lublinie, Lublin /w druku/.

-         Poszukiwania zasi臋gu 艂臋czy艅skiego zamku na tzw. Podzamczu (stan nr 2) w 艁臋cznej, woj. lubelskie, Archeologi Polski 艢rodkowowschodniej, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeolog贸w Polskich, Oddzia艂 w Lublinie, Lublin /w druku/

-         艢redniowieczne wolnostoj膮ce budowle wie偶owe z Lubelszczyzny i polsko-ruskiego pogranicza, ss. 36, ryc. 10. (w druku)

-         Miasta Lubelszczyzny sprzed uk艂adu w Krewie (stan bada艅), stron 20 + 4 ryciny /w druku/ w zwartej publikacji jubileuszowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wroc艂awiu

-         Problematyka datowania grodu na lubelskim wzg贸rzu dawniej zwanym Grodzisko z 1974 i 1976 roku, stron 15 + 6 rycin, /w druku/ w zwartej publikacji jubileuszowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

艢redniowieczne miasto W膮wolnica w 艣wietle 藕r贸de艂 archeologicznych i pisanych, stron 10+1 rycina, „Archeologia Polski 艢rodkowowschodniej”, t. VII, Lublin /w druku/
 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO