Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Bibliografie arrow Ho艂ubowicz, W艂odzimierz
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota

Odwiedza nas $guest_array go艣膰

Przypomnij mi has艂o
Nie masz konta? Za艂贸偶 sobie
Ho艂ubowicz, W艂odzimierz Drukuj E-mail
1954
O autochtonizmie polskich plemion 艣l膮skich, (w:) Konferencja 艢l膮ska Instytutu Historii PAN, I, Wroc艂aw 28 VI-1 VII, 1953, s. 104-110.
i Kubasiewicz M., Ko艣ci zwierz臋ce 藕r贸d艂ami historycznymi, "Dawna Kultura", I, s. 75-81.
Jak polscy kowale w Xl wieku imitowali stal damasce艅sk膮, "Dawna Kultura", I, s. 128-131.
Na marginesie dyskusji na temat metody wykopaliskowej, "Dawna Kultura", I, s. 149-156.
Wsp贸艂praca archeolog贸w i matematyk贸w we Wroc艂awiu, "Dawna Kultura", I, 1, s. 193.
1955
Uwagi o historii kultury materialnej jako nauce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", III, nr 3, s. 563-585.
Wczesno艣redniowieczne Opole w 艣wietle bada艅 archeologicznych w latach 1952-1953, (w:) Szkice z dziej贸w 艢l膮ska, Warszawa, s. 20-78, wyd. 2.
Konspekt "Historii 艢l膮ska", cz. I, 艢l膮sk do po艂owy XVIII wieku, "艢l膮ski Kwartalnik Historyczny Sob贸tka", nr 2, s. 243-248.
Prace wykopaliskowe na Ostr贸wku w Opolu w 1954 r., "Sprawozdania Archeologiczne", l, s. 207-234.
Wyniki bada艅 w Niemczy 艢l膮skiej przeprowadzonych w 1950 r., "Wiadomo艣ci Archeologiczne", XXII, z. 2. s. 146-157.
i Podkowi艅ska Z., Polskie prace w Albami, "Archeologia", 5, s. 347-350.
Kiedy i jak powsta艂o Opole?, Kwartalnik Opolski, I, z. l, s. 8-25.
1956
Opole w wiekach X-XII, Katowice, s. 360.
Staro偶ytny o艣rodek hutniczy ko艂o Tarchalic na 艢l膮sku, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 207-214.
O wsp贸艂pracy archeologii z naukami technicznymi i przyrodniczymi, "Dawna Kultura", III. z. 4, s. 241-250.
Pras艂owia艅skie kr臋gi kultowe na G贸rach 艢l臋zy, Raduni i Ko艣ciuszki, "Gazeta Robotnicza", 37 IX 1956, Wroc艂aw, nr 231 (2364).
1957
Garncarstwo wiejskie Albanii, "Archeologia 艢l膮ska", I, s. 5-64.
Z bada艅 na 0str贸wku w Opolu w roku 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 204-233.
O kszta艂towaniu si臋 i rozwoju spo艂ecze艅stw s艂owia艅skich na ziemiach polskich, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw s. 84-98.
Odpowied藕 referenta, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN, 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw, s. 114.
Uwagi o genezie i poziomie kultury wczesno艣redniowiecznych miast w Polsce, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw, s. 343-351.
Skarby Ostr贸wka, "Trybuna Opolska", z 22 VI 1957, (w rubr.:) G艂osy z nad Odry.
Z bada艅 nad wczesno艣redniowieczn膮 ceramik膮 grodziska w Strachowie, "Archeologia 艢l膮ska", I, s. 173-184.
O metodzie wydzielania kultur archeologicznych, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw, s. 81 n.
Jedwabie z Opola X-XII w, "Kwartalnik Opolski", III, z. 2. s. 81-89.
1958
O metodzie publikacji 藕r贸de艂 archeologicznych, Wroc艂aw.
O now膮 metod臋 bada艅 budownictwa staro偶ytnego, "Archeologicke Rozhledy, X, z. 2, s. 232-245.
Wczesno艣redniowieczne instrumenty muzyczne z Opola, "Ruch Muzyczny", II, nr 19, s. 33.
Das frühmittelalterliche Oppein im Lichte der archäologischen Forschungsarbeiten der Jahre 1952-1953, (w:) Beitrage za Geschichte Schlesiens", Berlin, s. 35-101.
Prace terenowe Zak艂adu Archeologii Polski IHKM PAN we Wroc艂awiu w r. 1958 i zamierzenia na rok 1959, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 1-8.
Prace wykopaliskowe w Niemczy, pow. Dzier偶oni贸w w r. 1958, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 46-50.
Sprawozdanie z bada艅 wykopaliskowych m Ostr贸wku W Opolu w roku 1958, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 36-46.
1959
Monety Xl w. z bada艅 w Opolu na tle stratygrafii Ostr贸wka, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 129-139.
Bia艂y Ko艣ci贸艂, pow. Strzelin, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 154.
Kilka uwag wst臋pnych o pracach terenowych Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Wroc艂awskiego i Zak艂adu Archeologii Polski IHKM PAN we Wroc艂awiu w r. 1959, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 3-10.
Lipki I, II, III (pow. O艂awa i Brzeg), "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 153 n.
My艣liborzyce, pow. Brzeg, woj. Opole, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 153.
呕erzuszyce, pow. Wroc艂aw, "Archeologia 艢l膮ska", III, s 159.
O metodzie wykopaliskowej, "Archeologia 艢l膮ska", II, s. 3-21.
Opole - Ostr贸wek, "Archeologia 艢l膮ska", III, s, 152 n.
i Pietkiewicz L., Skrzypce polskie z XI w. z bada艅 w Opolu, "Archeologia 艢l膮ska", II, s. 191-198.
Witos艂awice, pow. Strzelin, gr贸d Ko艂acza, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 160 n..
Z bada艅. na Ostr贸wku w Opolu w r. 1959, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 52-57.
1960
Z prac wykopaliskowych na Ostr贸wku w Opolu w r. 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 1-2.
Od redakcji, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 1-2.
Prace wykopaliskowe na wczesno 艣redniowiecznym Ostr贸wku, w Opolu w 1960 r., "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 48-54.
Z bada艅 na Ostr贸wku w Opalu w 1957 r., "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 53-66.
i Ka藕mierczyk J., Z bada艅, w rejonie placu Nowy Targ we Wroc艂awiu, (XII-XIV w. n.e.) w 1960 r., "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 55-56.
Z prac wykopaliskowych w Niemczy 艢l膮skiej (IX-XIV w. n. e.) w roku 1960, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne, III, s. 36-40.
艢l膮skie o艣rodki hutnicze okresu rzymskiego, (w:) Z przesz艂o艣ci 艢l膮ska, Wroc艂aw-Warszawa, s. 39-42.
Opole wczesno艣redniowieczne, (w:) Z przesz艂o艣ci 艢l膮ska, Wroc艂aw-Warszawa, s. 61-78.
Niemcza 艢l膮ska, (w:) Z przesz艂o艣ci 艢l膮ska, Wroc艂aw-Warszawa, s. 79-84.
O metodzie publikacji 藕r贸de艂 archeologicznych (Streszczenia), "Sprawozdania z prac naukowych Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych PAN, III, z. 2-3, Warszawa, s. 133-139.
艢l膮sk w epoce wsp贸lnoty pierwotnej, (w:) Historia 艢l膮ska, 1, Wroc艂aw, s. 34-144.
1961
Jak publikowa膰 藕r贸d艂a archeologiczne, Warszawa, ss. 94.
i Ka藕mierczyk J., Sprawozdanie z bada艅 w Niemczy 艢l膮skiej w roku 1961, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 21-31.
1962
Rozmieszczenie budynk贸w ulic i podw贸rzy w Opolu na Ostr贸wku w X-XIII w., "艢wiatowit", 24, s. 515-556.
Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 270-294.
1965
Garncarstwo wczesno艣redniowieczne S艂owian, "Studia Archeologiczne", l, Wroc艂aw, ss.196.
 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO