Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Bibliografie arrow Ho艂ubowicz, W艂odzimierz
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has艂o
Nie masz konta? Za艂贸偶 sobie
Ho艂ubowicz, W艂odzimierz Drukuj E-mail
1954
O autochtonizmie polskich plemion 艣l膮skich, (w:) Konferencja 艢l膮ska Instytutu Historii PAN, I, Wroc艂aw 28 VI-1 VII, 1953, s. 104-110.
i Kubasiewicz M., Ko艣ci zwierz臋ce 藕r贸d艂ami historycznymi, "Dawna Kultura", I, s. 75-81.
Jak polscy kowale w Xl wieku imitowali stal damasce艅sk膮, "Dawna Kultura", I, s. 128-131.
Na marginesie dyskusji na temat metody wykopaliskowej, "Dawna Kultura", I, s. 149-156.
Wsp贸艂praca archeolog贸w i matematyk贸w we Wroc艂awiu, "Dawna Kultura", I, 1, s. 193.
1955
Uwagi o historii kultury materialnej jako nauce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", III, nr 3, s. 563-585.
Wczesno艣redniowieczne Opole w 艣wietle bada艅 archeologicznych w latach 1952-1953, (w:) Szkice z dziej贸w 艢l膮ska, Warszawa, s. 20-78, wyd. 2.
Konspekt "Historii 艢l膮ska", cz. I, 艢l膮sk do po艂owy XVIII wieku, "艢l膮ski Kwartalnik Historyczny Sob贸tka", nr 2, s. 243-248.
Prace wykopaliskowe na Ostr贸wku w Opolu w 1954 r., "Sprawozdania Archeologiczne", l, s. 207-234.
Wyniki bada艅 w Niemczy 艢l膮skiej przeprowadzonych w 1950 r., "Wiadomo艣ci Archeologiczne", XXII, z. 2. s. 146-157.
i Podkowi艅ska Z., Polskie prace w Albami, "Archeologia", 5, s. 347-350.
Kiedy i jak powsta艂o Opole?, Kwartalnik Opolski, I, z. l, s. 8-25.
1956
Opole w wiekach X-XII, Katowice, s. 360.
Staro偶ytny o艣rodek hutniczy ko艂o Tarchalic na 艢l膮sku, "Dawna Kultura", III, z. 3, s. 207-214.
O wsp贸艂pracy archeologii z naukami technicznymi i przyrodniczymi, "Dawna Kultura", III. z. 4, s. 241-250.
Pras艂owia艅skie kr臋gi kultowe na G贸rach 艢l臋zy, Raduni i Ko艣ciuszki, "Gazeta Robotnicza", 37 IX 1956, Wroc艂aw, nr 231 (2364).
1957
Garncarstwo wiejskie Albanii, "Archeologia 艢l膮ska", I, s. 5-64.
Z bada艅 na 0str贸wku w Opolu w roku 1955, "Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 204-233.
O kszta艂towaniu si臋 i rozwoju spo艂ecze艅stw s艂owia艅skich na ziemiach polskich, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw s. 84-98.
Odpowied藕 referenta, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN, 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw, s. 114.
Uwagi o genezie i poziomie kultury wczesno艣redniowiecznych miast w Polsce, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw, s. 343-351.
Skarby Ostr贸wka, "Trybuna Opolska", z 22 VI 1957, (w rubr.:) G艂osy z nad Odry.
Z bada艅 nad wczesno艣redniowieczn膮 ceramik膮 grodziska w Strachowie, "Archeologia 艢l膮ska", I, s. 173-184.
O metodzie wydzielania kultur archeologicznych, (w:) Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN 4-8 V 1955, Warszawa-Wroc艂aw, s. 81 n.
Jedwabie z Opola X-XII w, "Kwartalnik Opolski", III, z. 2. s. 81-89.
1958
O metodzie publikacji 藕r贸de艂 archeologicznych, Wroc艂aw.
O now膮 metod臋 bada艅 budownictwa staro偶ytnego, "Archeologicke Rozhledy, X, z. 2, s. 232-245.
Wczesno艣redniowieczne instrumenty muzyczne z Opola, "Ruch Muzyczny", II, nr 19, s. 33.
Das frühmittelalterliche Oppein im Lichte der archäologischen Forschungsarbeiten der Jahre 1952-1953, (w:) Beitrage za Geschichte Schlesiens", Berlin, s. 35-101.
Prace terenowe Zak艂adu Archeologii Polski IHKM PAN we Wroc艂awiu w r. 1958 i zamierzenia na rok 1959, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 1-8.
Prace wykopaliskowe w Niemczy, pow. Dzier偶oni贸w w r. 1958, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 46-50.
Sprawozdanie z bada艅 wykopaliskowych m Ostr贸wku W Opolu w roku 1958, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", I, s. 36-46.
1959
Monety Xl w. z bada艅 w Opolu na tle stratygrafii Ostr贸wka, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 129-139.
Bia艂y Ko艣ci贸艂, pow. Strzelin, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 154.
Kilka uwag wst臋pnych o pracach terenowych Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Wroc艂awskiego i Zak艂adu Archeologii Polski IHKM PAN we Wroc艂awiu w r. 1959, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 3-10.
Lipki I, II, III (pow. O艂awa i Brzeg), "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 153 n.
My艣liborzyce, pow. Brzeg, woj. Opole, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 153.
呕erzuszyce, pow. Wroc艂aw, "Archeologia 艢l膮ska", III, s 159.
O metodzie wykopaliskowej, "Archeologia 艢l膮ska", II, s. 3-21.
Opole - Ostr贸wek, "Archeologia 艢l膮ska", III, s, 152 n.
i Pietkiewicz L., Skrzypce polskie z XI w. z bada艅 w Opolu, "Archeologia 艢l膮ska", II, s. 191-198.
Witos艂awice, pow. Strzelin, gr贸d Ko艂acza, "Archeologia 艢l膮ska", III, s. 160 n..
Z bada艅. na Ostr贸wku w Opolu w r. 1959, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", II, s. 52-57.
1960
Z prac wykopaliskowych na Ostr贸wku w Opolu w r. 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", VI, s. 1-2.
Od redakcji, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 1-2.
Prace wykopaliskowe na wczesno 艣redniowiecznym Ostr贸wku, w Opolu w 1960 r., "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 48-54.
Z bada艅 na Ostr贸wku w Opalu w 1957 r., "Sprawozdania Archeologiczne", IX, s. 53-66.
i Ka藕mierczyk J., Z bada艅, w rejonie placu Nowy Targ we Wroc艂awiu, (XII-XIV w. n.e.) w 1960 r., "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 55-56.
Z prac wykopaliskowych w Niemczy 艢l膮skiej (IX-XIV w. n. e.) w roku 1960, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne, III, s. 36-40.
艢l膮skie o艣rodki hutnicze okresu rzymskiego, (w:) Z przesz艂o艣ci 艢l膮ska, Wroc艂aw-Warszawa, s. 39-42.
Opole wczesno艣redniowieczne, (w:) Z przesz艂o艣ci 艢l膮ska, Wroc艂aw-Warszawa, s. 61-78.
Niemcza 艢l膮ska, (w:) Z przesz艂o艣ci 艢l膮ska, Wroc艂aw-Warszawa, s. 79-84.
O metodzie publikacji 藕r贸de艂 archeologicznych (Streszczenia), "Sprawozdania z prac naukowych Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych PAN, III, z. 2-3, Warszawa, s. 133-139.
艢l膮sk w epoce wsp贸lnoty pierwotnej, (w:) Historia 艢l膮ska, 1, Wroc艂aw, s. 34-144.
1961
Jak publikowa膰 藕r贸d艂a archeologiczne, Warszawa, ss. 94.
i Ka藕mierczyk J., Sprawozdanie z bada艅 w Niemczy 艢l膮skiej w roku 1961, "艢l膮skie Sprawozdania Archeologiczne", IV, s. 21-31.
1962
Rozmieszczenie budynk贸w ulic i podw贸rzy w Opolu na Ostr贸wku w X-XIII w., "艢wiatowit", 24, s. 515-556.
Badania wykopaliskowe w Opolu w 1958 roku, "Sprawozdania Archeologiczne", XIV, s. 270-294.
1965
Garncarstwo wczesno艣redniowieczne S艂owian, "Studia Archeologiczne", l, Wroc艂aw, ss.196.
 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO