Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Bibliografie arrow Hensel, Witold
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has艂o
Nie masz konta? Za艂贸偶 sobie
Hensel, Witold Drukuj E-mail
Ayla   
Witold Hensel
1939

Ceramika z grod贸w piastowskich w Gnie藕nie, [w:] Gniezno w zaraniu dziej贸w w 艣wietle wykopalisk, Pozna艅.
1948
Gr贸d wczesnodziejowy w K艂ecku w pow. gnie藕nie艅skim, Wiadomo艣ci Archeologiczne, 16 (red.), s. 265—303.
Wst臋p do studi贸w nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej, Pozna艅.
1949
Mo偶liwo艣膰 socjologicznej interpretacji niekt贸rych znalezisk wczesno艣redniowiecznych w Wielkopolsce, „Spr. PALT', 41.
Szkice wczesnodziejowe, cz. I, „SA", 2, s. 253—297.
1950
Studia i materia艂y do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. l, Pozna艅.
Polskie tysi膮clecie, „Spr. PMA", 3.
Metoda datowania ceramiki wczesnohistorycznej na podstawie znak贸w garncarskich na dnach naczy艅, Sprawozdania z czynno艣ci i posiedze艅 PAU, t. 2, Krak贸w, nr 2, s. 71-74
1951
Historia kultury materialnej dawnej S艂owia艅szczyzny, skrypt, Pozna艅.
1952
Grodzisko wczesno艣redniowieczne w Bonikowie, pow. Ko艣cian (Polska),  (Hensel W., Ho艂owi艅ska Z.)„AR", 4, s. 508—509.
Sprawozdanie z bada艅 wykopaliskowych w Bonikowie w pow. ko艣cia艅skim, (Hensel W., Ho艂owi艅ska Z.), Przegl膮d Zachodni, 8, nr 11/12, s. 510—512.
Wczesno艣redniowieczny kr贸j z Nieborowa w powiecie pyrzyckim, Z Otch艂ani Wiek贸w, 21, s. 100-102.
1953
Badania archeologiczne w Nac艂awiu i Bonikowie, w pow. ko艣cia艅skim, (Hensel W., Ho艂owi艅ska Z., Luka L.) Przegl膮d Zachodni, 9, nr 4/5, s. 624—628.
Studia i materia艂y do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 2, Pozna艅.
Les investigations sur l'origine de 1'Etat polonais, „SA", 4.
1955
Berli艅ska konferencja o ceramice wczesno艣redniowiecznej, „Nauka Polska", 3, s. 222-225.
"Bariera d藕wi臋ku", Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R:3, s. 673-686
1956
S艂owia艅szczyzna wczesno艣redniowieczna, wyd. 2, Warszawa.
Z bada艅 nad polsk膮 ceramik膮 wczesno艣redniowieczn膮, Sprawozdania Archeologiczne, 2, s. 160—167.
1957 
Pr贸ba periodyzacji rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich w staro偶ytno艣ci i w pocz膮tkach wczesnego 艣redniowiecza, „Arch. Pol.", l, s. 11—16.
1958
O niekt贸rych najdawniejszych organizacjach pa艅stwowych na ziemiach Polski, Sprawozdania Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych PAN, l, s. 137—144.
Pozna艅 w zaraniu dziej贸w (od paleolitu do po艂owy XIII w. n.e.), Wroc艂aw.
1959
Studia i materia艂y do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 3, Warszawa.
Typy wczesno艣redniowiecznych umocnie艅 obronnych, „Spr. Wydz. Nauk Spo艂. PAN", 2, s. 102—103.
Forschungsprobleme der polnischen Keramik des frühen Mittelalters, „Praeh. Zeitschrift 37, s. 199—210.
Badania na Placu Katedralnym w 1938 r., (Hensel W., Niesio艂owska A., 呕ak J.)[w:] Pozna艅 we wczesnym 艣redniowieczu, t. I, Warszawa-Wroc艂aw, s. 13-57.
1960
Polska przed tysi膮cem lat, Wroc艂aw—Warszawa.
Podstawy dziejowe rozwoju kultury wczesnopolskiej, „Kw. Hist.", 67, s. 893—919.
Un essai de division en periodes du developpement de 1'agriculture sur le territoire de la Pologne dans l'antiquite et au debut du haut Moyen Age, „Ergon", 2, s. 281 i nn.
Najdawniejsze stolice Polski, Warszawa
1961
Starodawna Kruszwica, (Hensel W., Broniewska A.), Wroc艂aw.
1962
Budownictwo obronne za czas贸w pierwszych Piast贸w, [w:] Pocz膮tki pa艅stwa polskiego, t. l, Pozna艅, s. 163—186.
Metoda archeologiczna w zastosowaniu do bada艅 nad wsi膮 i miastem wczesno艣redniowiecznym w Polsce, (Hensel W., Leciejewicz L.) „Arch. Polona, 7, s. 175—201. 
1963
Archeologia o polsko艣ci ziem zachodnich, [w:] Munera archaeologica... s. 33—64.
Archeologia o pocz膮tkach miast s艂owia艅skich, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w
Polnische Burgen und ihr Befestigungssystem im frühen Mittelalter, Arbeits- und Forschungsberichte zur sachsischen Bodendenkmalpflege, 11/12, s.549-580.
1964
Polska przed tysi膮cem lat, wyd. 2, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w.
1965
Udzia艂 S艂owian w uformowaniu si臋 narodu rumu艅skiego, „SA", 12, s. 35—51.
S艂owia艅szczyzna wczesno艣redniowieczna, Zarys kultury materialnej, wyd. 3, Warszawa 
1967
Polska przed tysi膮cem lat, wyd. 3 uzupe艂nione, Warszawa-Wroc艂aw- Krak贸w.
1968
W sprawie metody mikrogeograficznej w archeologii, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydzia艂u Nauk Spo艂ecznych, 11, z. 3, s. 27-29.
1971
Archeologia i prahistoria, Studia i szkice, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w-Gda艅sk
Wczesno艣redniowieczny zesp贸艂 grodowy w K艂ecku pod Gnieznem, [w:] Archeologia i prahistoria, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w-Gda艅sk, s. 356-441
Pocz膮tki pa艅stwa polskiego i jego kultury, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w-Gda艅sk
1972
Studia i materia艂y do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, (Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z.) t. 4, Wroc艂aw-Warszawa- Krak贸w -Gda艅sk
1973
Polska staro偶ytna, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w-Gda艅sk.
1974
U 藕r贸de艂 Polski 艣redniowiecznej, Wroc艂aw-Warszawa-Krak贸w-Gda艅sk
1987
S艂owia艅szczyzna wczesno艣redniowieczna

 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO