Archeologia dawnej Warszawy, tom1
Administrator   
Wyd I, rok wydania 2009 , format 215 x 300 mm, opr.twarda,224 s ,cena: 80 zł.

Oddany do rąk czytelnika pierwszy tom  Archeologii dawnej Warszawy zawiera opracowanie Karoliny Blusiewicz : Obuwie warszawskie od XIV do XVIII wieku ze zbiorów archeologicznych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Autorka na podstawie pozostałości wyrobów ze skóry znalezionych podczas badań wykopaliskowych przedstawia zasadnicze zagadnienia związane z dawnym obuwiem. Szczegółowo analizuje technikę wykonywania obuwia oraz zmiany zachodzące w niej na przestrzeni pięciu wieków. Na podstawie zachowanych fragmentów oraz przedstawień ikonograficznych rekonstruuje wygląd obuwia noszonego w Warszawie w okresie od XIV do XVIII wieku. Ważną część publikacji stanowią ryciny, przejrzyście ilustrujące podejmowane zagadnienia, oraz tablice źródłowe. W pracy uwzględniono także źródła i opracowania omawiające działalność warszawskich szewców.


archeologia.jpg


Od Redakcji

Zainteresowanie reliktami dawnej Warszawy odsłanianymi podczas robót budowlanych odnotowujemy już w połowie XIX wieku na łamach prasy codziennej i literackiej, jednak dopiero badania wykopaliskowe rozpoczęte w 1946 roku, prowadzone w trakcie odbudowy Warszawy po zniszczeniach dokonanych w trakcie II wojny światowej, a szczególnie po Powstaniu Warszawskim w 1944 r., dostarczyły wielu nowych faktów i materiałów zabytkowych związanych z funkcjonowaniem dawnego miasta. Prace badawcze prowadziła m.in. instytucja powołana specjalnie do ich realizacji - Komisja Badań Dawnej Warszawy. Komisja działała w okresie od 1951 do 1969 roku, gromadząc ogromną ilość materiałów dokumentacyjnych, fotografii i rysunków oraz tysiące przedmiotów zabytkowych związanych z kulturą materialną Warszawy. Niestety, tylko najważniejsze wyniki tych badań opublikowane zostały w Szkicach Staromiejskich (1954) i Szkicach Nowomiejskich (1961).
        Już w momencie włączenia Komisji Badań Dawnej Warszawy do Muzeum Historycznego m. st. Warszawy w 1969 roku i powstania w jego strukturach Działu V, nazwanego Działem Badań Rozwoju Przestrzennego i Kultury Materialnej, powstał zamysł  opracowania zebranych materiałów i ich publikacji jako serii pod wspólnym tytułem Źródła archeologiczne do dziejów Warszawy. Pierwszy zeszyt planowanej serii miał być poświęcony gotyckim i barokowym kaflom piecowym. Jednak zmiany personalne i strukturalne (podział Działu V na: Dział Archeologiczny i Gabinet Planów) oraz rozpoczęte w 1971 roku wieloletnie badania archeologiczne Zamku Królewskiego w Warszawie, a następnie placu Zamkowego nie sprzyjały realizacji tego przedsięwzięcia. Przygotowywano jedynie informacje o bieżących pracach archeologicznych, które zamieszczane były sporadycznie w  publikacjach materiałów z sesji naukowych poświęconych badaniom Warszawy oraz w omówieniach historycznych odnoszących się do dziejów miasta. Bardzo nieliczne są także opracowania syntetyczne poszczególnych kategorii zabytków zgromadzonych podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Komisję Badań Dawnej Warszawy.
       Po czterdziestu latach od pierwszej inicjatywy publikacji spuścizny Komisji Badań Dawnej Warszawy, do której w międzyczasie doszły kolejne materiały zgromadzone podczas wykopalisk prowadzonych przez Dział Archeologiczny Muzeum Historycznego oraz przekazane do zbiorów muzealnych przez inne instytucje, podjęta została decyzja o ich publikacji w formie nowej serii wydawniczej zatytułowanej Archeologia dawnej Warszawy.
       Jej generalnym założeniem jest udostępnienie źródeł archeologicznych do dziejów Warszawy począwszy od momentu lokacji miasta (biorąc także pod uwagę uwarunkowania historyczne niezbędne do jego powstania) aż do czasów niemalże współczesnych, związanych z odkryciami obiektów zniszczonych podczas Powstania Warszawskiego. Chronologicznie będą to materiały dotyczące okresu od XIII do XX wieku przedstawione przede wszystkim jako pełne opracowanie poszczególnych badanych rejonów i obiektów historycznych dawnego miasta, zawierające ogólne omówienie i wyniki  przeprowadzonych prac oraz katalog ze szczegółową dokumentacją i prezentacją materiału zabytkowego. Jedną z form publikacji będzie także opracowanie poszczególnych rodzajów zabytków.
       Oddany do rąk czytelnika pierwszy tom Archeologii dawnej Warszawy zawierający opracowanie Karoliny Blusiewicz: Obuwie warszawskie od XIV do XVIII w. Ze zbiorów archeologicznych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy należy do tej ostatniej kategorii. Autorka, na podstawie materiałów zabytkowych znalezionych podczas badań wykopaliskowych, omawia wieloaspektowo problematykę związaną z rodzajami obuwia noszonego w Warszawie w okresie od XIV do XVIII wieku, uwzględniając także przedstawienia ikonograficzne oraz źródła i opracowania omawiające działalność warszawskich szewców.

Publikacja ukaże się w grudniu br.
Informacje na temat sprzedaży można uzyskać kontaktując się droga internetową  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączoną obsługę Javascript, by go zobaczyć oraz dzwoniąc pod numer tel. kom. 609645640