UW i Instytut Archeologii i Etnologii PAN będą współpracować
PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka   
Uniwersytet Warszawski i Instytut Archeologii i Etnologii (IAE) PAN będą wspólnie prowadzić badania naukowe i studia podyplomowe. Chcą też otworzyć polskie placówki w Grecji i w Peru. Umowę o współpracy podpisano 23 kwietnia. "Na mocy umowy sygnatariusze zobowiązali się do podejmowania wspólnych projektów badawczych, których efektem będą publikacje naukowe. Strony będą działać na rzecz rozbudowy pracowni terenowych i ich wyposażenia w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dążyć będą także do utworzenia Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach oraz Polskiej Stacji Naukowej w Peru" - poinformowała rzeczniczka UW Anna Korzekwa.

Ponadto IAE PAN i UW planują uruchomienie studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze i historii oraz, we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i utworzenie środowiskowych studiów doktoranckich.

"Studenci UW będą mogli odbywać staże, ćwiczenia terenowe oraz konserwatorskie w ramach IAE PAN" - dodała Korzekwa.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka