Osada pierwszych rolników odkryta na Mazowszu
PAP - Nauka w Polsce, Adam Lisiecki   
Sławomir Sałaciński jest zdania, że badaną osadę zamieszkiwali rolnicy.
"Rolnictwo rozwijało się na ziemiach obecnej Polski od ok. połowy 5 tysiąclecia przed Chr. Do tego czasu grupy ludzkie egzystowały polując na zwierzęta, żywiąc się naturalnymi darami przyrody...
"Rolnictwo rozwijało się na ziemiach obecnej Polski od ok. połowy 5 tysiąclecia przed Chr. Do tego czasu grupy ludzkie egzystowały polując na zwierzęta, żywiąc się naturalnymi darami przyrody. Prowadziły wędrowny tryb życia, przemieszczając się za zwierzyną. W wyżej wspomnianym okresie przybyły na nasze ziemie w poszukiwaniu nowych terenów pod uprawę roli z południa - obecnych Węgier i Słowacji - społeczności, które posiadały już znajomość uprawy roli, hodowli zwierząt. W wyniku kontaktów z miejscowymi mieszkańcami przekazali im te umiejętności, przekształcając sposób gospodarowania na bardziej stabilny, osiadły. Początkowo zmiany te dokonywały się na obszarze Polski południowej. Ich ekspansja z czasem dotarła również na niż i tereny północne" - tłumaczy.

"+Wioska kownacicka+ ma bardzo bliskie analogie do podobnych osad z bardzo bogatej pod względem tego typu osadnictwa Małopolski i strefy żyznego rolnictwa lessowego" - wskazuje archeolog.

Według Sałacińskiego pośrednio na rolników wskazywałaby odkryta ceramika i narzędzia krzemienne.

"Są one wykonane w identycznej, jak na południu technologii. Mieszkańcy wioski narzędzia wykonywali głównie z surowców importowanych - krzemienia czekoladowego, pasiastego i świeciechowskiego - przyniesionych z okolic Gór Świętokrzyskich oraz z wołyńskiego, które przybyły w te rejony na zasadzie wymiany towarowej i może to być dowód na kontakty między obydwoma regionami" - dodaje.

Badania były finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Delegatura w Siedlcach) i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PAP - Nauka w Polsce, Adam Lisiecki

bsz/ kap/