Odrestaurowana kompozycja skalna z Sudanu w Muzeum Archeologicznym
PAP - Nauka w Polsce   
Unikalne malowidło ścienne z przełomu IX i X wieku pochodzące z wykopalisk na obrzeżach sudańskiej wioski Banganarti, a przedstawiające "Zejście Chrystusa do Otchłani", zostało po odrestaurowaniu pokazana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Wizerunek Chrystusa wśród grzeszników, zstępującego do piekieł, aby wyzwolić grzeszników, umieszczony jest na kawałku tynku o rozmiarach 1,2 na 2 metry. W Poznaniu będzie go można oglądać przez najbliższy rok.
"Malowidło to, wykopane trzy lata temu, niszczało coraz bardziej i potrzebna była ingerencja konserwatora. Malunek akwarelami i farbami skrobiowymi nałożony był na pobiałki gipsowo-gliniane. Zachował się zarys kompozycji i udało się ją odrestaurować" - powiedziała konserwatorka Dorota Moryto-Naumiuk, która jako stypendystka Narodowego Centrum Kultury odrestaurowała unikalny zabytek.

Fresk odkryto podczas ekspedycji archeologicznej do Doliny Nilu. Wyprawę w 1997 roku zorganizowały: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.

W 2001 roku na obrzeżach wioski Banganarti w Sudanie odkryto centrum pielgrzymkowe z okresu VI-XVI wieku ze wspaniałym Rafaelionem (budowlą sakralną dedykowaną archaniołowi Rafałowi) z zespołem doskonałych malowideł ściennych przedstawiających m.in. królów Nubii. Na ścianach Rafaeolionu zachowało się ponad 900 inskrypcji, graffiti, i dipinti pozostawionych przez pielgrzymów.

Pod Rafaelionem znaleziono jeszcze trzy kościoły, których mury, sukcesywnie przebudowywane, zachowały się do wysokości prawie czterech metrów. Najstarszy z nich powstał w niedługim czasie po przyjęciu chrztu przez władców Nubii w połowie VI wieku n.e.

Ściany tych dolnych kościołów ozdabiane były malowidłami i pokrywane inskrypcjami ogromnej wartości historycznej. Do najciekawszych należy: kompozycja przedstawiająca zejście Chrystusa do Otchłani, "ikona" przedstawiająca Matkę Boską w pozie orantki oraz malowidło przedstawiające św. Merkuriusza zabijającego Juliana Apostatę.

"Zejście Chrystusa do Otchłani" będzie drugim z tych trzech obiektów prezentowanych w Muzeum. Od 2006 roku pokazywana jest w Poznaniu "Matka Boska w pozie orantki" - najstarszy w Polsce wizerunek Matki Bożej. KPR

PAP - Nauka w Polsce

kap/bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}