W Grecji odkryto fundamenty budowli sprzed 2400 lat
PAP - Nauka w Polsce   
Zespół greckich i szwajcarskich archeologów odkrył na wyspie Evwia (Euboea) na wschód od Aten część fundamentów ogromnej budowli sprzed ok. 2400 lat, która mogła być świątynią Artemidy - donosi serwis internetowy Exduco.
Odkrycia dokonali w pobliżu miasta Amarynthos, w odległości 10 kilometrów na wschód od Eretrii, naukowcy pracujący pod kierunkiem Denisa Knoepflera i Amalii Karapaschalidou.

Po wykonaniu głębokich wykopów u stóp wzgórza Paleoekklisies, naukowcy odsłonili na odcinku 6 metrów wielkie fundamenty, złożone z dwóch linii dużych skalnych bloków z tufu.

Linia fundamentów biegnie w kierunku sąsiadujących ze stanowiskiem pól uprawnych, co uniemożliwia - na tym etapie prac - ustalenie przez archeologów pełnego kształtu i funkcji budowli.

Naukowcy odnaleźli na miejscu prac setki pokruszonych fragmentów marmurowej elewacji starożytnej budowli. Wstępne badania stratygraficzne oraz odnalezione pozostałości wyrobów ceramicznych sugerują, że pierwsza linia fundamentów została ułożona w IV w. p.n.e., a druga około 200 lat później.

Odkryte fundamenty przecinają linię murów, pochodzących z ok. 700 r. p.n.e., z okresu geometrycznego w archaicznej sztuce Grecji starożytnej.

Na wzgórzu Paleoekklisies już w II tysiącleciu p.n.e. istniała duża osada i jest ono utożsamiane przez ekspertów z lokalizacją starożytnego miasta Amarynthos.

Jak wyjaśnił Denis Knoepfler, odkryte fundamenty mogą być podstawą Artemizjonu w Amarynthos, poszukiwanej przez archeologów świątyni Artemidy, której lokalizacja pozostawała dotąd nieznana.

Starożytne teksty opisują położenie Artemizjonu w Amarynthos w odległości 60 stadionów (ok. 11 kilometrów) od Eretrii, co pokrywa się z miejscem pracy archeologów.

Dalsze prace pozwolą naukowcom na jednoznaczne ustalenie położenia poszukiwanej świątyni. JOT

PAP - Nauka w Polsce

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}