Medal "LUX ET LAUS" dla prof. Witolda Hensla
PAP - Nauka w Polsce   
Wybitny polski archeolog i historyk, członek rzeczywisty PAN, prof. Witold Hensel otrzymał medal "Lux et Laus", przyznawany przez Stały Komitet Mediewistów Polskich za wyjątkowe zasługi w badaniach historycznych - informuje na swoich stronach Polska Akademia Nauk.
Prof. W. Hensel jest trzecim laureatem tego wyróżnienia. Wcześniej medal "Lux et Laus" otrzymali wybitny polski historyk prof. Gerard Labuda i znakomity francuski mediewista prof. Jacques Le Goff.

Prof. W. Hensel, który w marcu br. skończył 90 lat, jest uczniem prof. Józefa Kostrzewskiego i współtwórcą polskiej szkoły archeologicznej. W latach 40. XX wieku był inicjatorem badań naukowych nad początkami państwa polskiego. Kierował pracami archeologicznymi m.in. w Kruszwicy, Gnieźnie i Poznaniu.

W 1954 roku prof. W. Hensel był współorganizatorem Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN i kierował nim w latach 1955- 1989. Jest autorem ponad 800 publikacji naukowych, w tym fundamentalnej "Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej". Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystości wręczenia medalu "Lux et Laus" prof. Witoldowi Henslowi przewodniczył prof. Wojciech Fałkowski, przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. W spotkaniu wzięli również udział: przewodniczący Wydziału I PAN prof. Stanisław Mossakowski, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN prof. dr hab. Andrzej Buko, radca ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Franciszek Cemka, prof. Zofia Kurnatowska, prof. Maria Deka, prof. Stanisław Suchodolski, dr Agnieszka Samsonowicz, dr Eleonora Tabaczyńska oraz sekretarz Komitetu Stałego Mediewistów Polskich Marek Konopka. Laudację wygłosiła prof. Z. Kurnatowska, a prof. St. Mossakowski odczytał list gratulacyjny od prof. dr. hab. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk."

PAP - Nauka w Polsce
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}