Pradziejowy tłok w okolicach Augustowa
PAP - Nauka w Polsce, Adam Lisiecki   
Duże ilości zabytków z epoki kamienia, w tym m.in. grociki strzał trójkątne i sercowate oraz siekiery wykonane z gładzonego kamienia, odkryto w Szczeberce oraz Mazurkach, na północ od Augustowa.
Na liczne ślady osadnictwa natrafili archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Suwałkach w czasie prac poprzedzających budowę obwodnicy.
Już w zeszłym roku kierownik prac Jerzy Siemaszko zwracał uwagę, że dla dawnych osadników okolice Augustowa były szczególnie atrakcyjne. "Badane stanowiska położone są na wyniesieniu, pomiędzy dwoma jeziorami (dziś torfowiskami), które dawały dostęp do zwierzyny i roślinności" - opisywał Siemaszko w wywiadzie udzielonym PAP. Zdaniem badacza właśnie tym można tłumaczyć umiejscowienie obozowisk na jednym obszarze.

Tegoroczne prace to potwierdzają. "Pozyskano duże ilości zabytków, w tym charakterystyczne dla gospodarki typu łowieckiego liściaki oraz grociki strzał trójkątne i sercowate. Do ciekawych zabytków należą dwie siekiery wykonane z gładzonego kamienia oraz liczne fragmenty naczyń" - wymienia Anetta Ejdulis, archeolog z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

"Wszystkie wytwory należały do ludzi zamieszkujących te tereny w epoce kamienia. Ci pradziejowcy utożsamiani są z archeologicznymi kulturami świderską, ahrensburską oraz kundajskąái niemeńska" - wyjaśnia.

Na potwierdzenie tezy o atrakcyjnej lokalizacji Anetta Ejdulis dodaje, że w czasie tegorocznych badań odkryto także obiekt z okresu wędrówek ludów (V - VI/VII w.), fragmenty ceramiki datowanej na późne średniowiecze-okres nowożytny oraz monety XIX/XX wieczne (w tym pruskie, rosyjskie)ái medaliki rosyjskie. á

PAP - Nauka w Polsce, Adam Lisiecki

tot
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}