Podpisano umowę z wykonawcą Karpackiej Troi
PAP - Nauka w Polsce   
Umowę na budowę skansenu archeologicznego, tzw. Karpackiej Troi, podpisano w Krośnie. Obiekt ma być gotowy w 2009 r., koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 10 mln zł.
Zrekonstruowana zostanie osada sprzed czterech tysięcy lat - poinformował dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Jan Gancarski. "To dla mnie bardzo ważny dzień. W ogłoszonym przez nas przetargu na budowę skansenu, najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego z Jasła i to z nimi podpisaliśmy dziś umowę" - powiedział Gancarski.
Koszt przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł., większość sumy (7 mln zł.) pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Resztę kwoty dołożyły samorządy: województwa podkarpackiego, miasta i gminy Jasło oraz powiatu jasielskiego.

Norweski Mechanizm Finansowy (znany jako fundusze norweskie) to bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski. Fundusze pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Projekt Muzeum Podkarpackiego z Krosna znalazł się wśród pierwszych pięciu, zaakceptowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W sumie z całej Polski wpłynęło 600 projektów.

Projekt zakłada utworzenie w Trzcinicy skansenu archeologicznego i kompleksu turystycznego na obszarze ponad 8 ha powierzchni. W jego skład wejdzie teren grodziska zwanego również Wałami Królewskimi lub Karpackim Biskupinem, oraz obszar u jego podnóża zwany parkiem archeologicznym.

Zrekonstruowane zostaną fragmenty wałów obronnych i domostw. W parku archeologicznym zbudowana będzie wioska z początku epoki brązu - informuje Gancarski.

Grodzisko należy do najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce. Odkryto i przebadano tu jedne z najstarszych w Polsce osad obronnych z początków epoki brązu.

"Spotykamy tu oddziaływanie wielkich cywilizacji basenu Morza Śródziemnego, ale także wpływy kultur północnych, znad Bałtyku. Było to ważne pradziejowe centrum kulturotwórcze" - podkreślił Gancarski.

Szczególna wartość historyczna tego miejsca sprawia, że nazywane jest także "Karpacką Troją". Znajduje się tu również najstarsze, jedno z najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich w Polsce. Archeolodzy odkryli w tym miejscu ponad 150 tys. zabytków, w tym wiele unikatowych, jak wytwory sztuki pradziejowej, wyroby z brązu, kości, bursztynu i srebra.

Na obszarze grodziska zostanie zrekonstruowanych dziewięć odcinków wałów obronnych, o łącznej długości 152 m., a także fragment drogi, wóz z początków epoki brązu, brama wczesnośredniowieczna, cztery chaty słowiańskie oraz czynne źródło z X wieku.

Natomiast w parku archeologicznym zbudowany zostanie pawilon wystawowy o powierzchni ok. 1,8 tys. metrów kw. Znajdzie się tam m.in. sala wystawowa i konferencyjna, pomieszczenie na lekcje muzealne i zajęcia oświatowe. Zrekonstruowana zostanie wioska kultury Otomani-FŘzesabony, sprzed 3,5 tys. lat., składająca się z pięciu domów. Powstanie także wioska słowiańska z IX wieku, składająca się z sześciu chat. Wszystkie zostaną zrekonstruowane zgodnie ze znanymi w pradziejach zasadami budowy.

W ramach projektu przygotowany zostanie również plac na festyny oraz parking o pow. 2 tys. m. kw., ścieżki, drogi dojazdowe i oczka wodne.

Ważna będzie działalność edukacyjna i naukowa. Gancarski planuje też organizację w skansenie corocznych festynów archeologicznych i turniejów rycerskich.

Skansen będzie oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. HUK/KYC

PAP - Nauka w Polsce
http://www.naukapolska.pap.pl
bsz

{mos_sb_discuss:7}