Sympozjum "Prehistoria północno-wschodniej Afryki"
PAP - Nauka w Polsce   
Wykopaliska pozwalają nam lepiej zrozumieć cywilizacje zamieszkujące północno-wschodnie regiony Afryki - uważa dr Marek Chłodnicki z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, organizator poznańskiego Międzynarodowego Sympozjum "Prehistoria północno- wschodniej Afryki".
Jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się kultury starożytnego Egiptu były handlowe kolonie fenickie na afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Według ustaleń amerykańskich archeologów, rozwijając swoje szlaki handlowe nad Morzem Śródziemnym Fenicjanie przywozili ze sobą nie tylko określone towary, ale także idee.

"Następstwem tej swoistej eksplozji kulturowej było pojawienie się wielu nowych kolonii na afrykańskim wybrzeżu. Religia, sztuka, pismo, a także pewne rytuały przenoszono ze starożytnego Egiptu na kolejno zdobywane ziemie. Dla wielu ludzi z wybrzeża północnej Afryki taka wymiana kulturowa oznaczała przeskok do zupełnie nowej sytuacji - wejście w historię" -mówiła podczas sympozjum amerykańska archeolog Alicia Meza.

Inni naukowcy omówili m.in systemy żywieniowe i symbolikę jedzenia w Afryce i na Bliskim Wschodzie, przedstawią życie starożytnych mieszkańców oazy walczących z problemem braku wody.

W zakończonym właśnie sympozjum wzięło udział ponad stu naukowców z kilkunastu krajów świata, którzy łącznie przygotowali ponad 60 wykładów i prezentacji. KPR

PAP - Nauka w Polsce

kap
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}