Nowe wystawy w poznańskim Muzeum Archeologicznym
PAP - Nauka w Polsce   
Dwie nowe wystawy czasowe będzie można podziwiać od 3 lipca w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu: "Od Kadero do 4-tej katarakty Nilu" oraz "Kość i złoto. Początki sztuki egipskiej".
Obie wystawy zostaną otworzone podczas Międzynarodowego Sympozjum pt. "Prahistoria północno-wschodniej Afryki - nowe idee i odkrycia", organizowanego od 2 do 5 lipca - informuje kierownik Działu Wystaw i Edukacji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dr Agnieszka Mączyńska.
Wystawa "Od Kadero do 4-tej katarakty Nilu" poświęcona jest trwającej od 35 lat współpracy pomiędzy Narodową Korporacją Starożytności i Muzeów w Sudanie a Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.


"Czterdzieści lat temu po raz pierwszy w Sudanie pojawił się prof. Lech Krzyżaniak, aby wziąć udział w badaniach wykopaliskowych Starej Dongoli - stolicy chrześcijańskiego państwa Makurii. Pięć lat później, w 1972 roku rozpoczął on samodzielne badania wykopaliskowe na neolitycznym stanowisku w Kadero, zapoczątkowując formalną współpracę między Muzeum Archeologicznym w Poznaniu a Sudańską Służbą Starożytności" - wyjaśnia dr Marek Chłodnicki, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i kurator obu wystaw.

Zabytki pozyskane podczas wykopalisk trafiały do Poznania i jak przypomina Chłodnicki, poznańskie Muzeum rozpoczęło budowę największej w Polsce i jednej z największych w Europie kolekcji zabytków archeologicznych z Sudanu.

Kolejne wyprawy, jakie poprowadził prof. Krzyżaniak to rekonesans archeologiczny nad Nilem Błękitnym i pierwsza wyprawa na 4-tą kataraktę Nilu. Poznańscy archeologowie aktywnie uczestniczyli również w międzynarodowych ekspedycjach Basenie Letti, Nagaa, Meroe, Kasura.

"Muzeum Archeologiczne jest partnerem Polskiej Połączonej Ekspedycji do Doliny Nilu Środkowego. Za zasługi dla ratowania najstarszego dziedzictwa kulturowego Sudanu prof. Krzyżaniak został odznaczony Orderem Dwóch Nilów" - opowiada dyrektor poznańskiego Muzeum Archeologicznego.

Jak mówi, na wystawie zapoznać się będzie można z historią badań archeologicznych i współpracy polsko-sudańskiej, która nie ograniczała się jedynie do wykopalisk. Pokazane zostaną zabytki, które nie znalazły się na stałej wystawie "Archeologia Sudanu" jak i przedmioty, które przyjechały do Polski do konserwacji i niedługo wrócą do Sudanu.

"Zobaczyć będzie można narzędzia kamienne wykonane przez neandertalczyków z Gebel Muzrak, nigdy dotąd nie pokazywane zabytki z Kadero (m. in. tarło - jeden z najstarszych na świecie instrumentów muzycznych), uzbrojenie IV-VI w z Hagar el-Beida i Es-Sadda nad 4-tą kataraktą, przedmioty z chrześcijańskich twierdz nad Nilem a także nadany prof. Krzyżaniakowi Order Dwóch Nilów" - wymienia.

Druga z wystaw to fotograficzna dokumentacja odkryć w Tell el- Farcha. Autorem zdjęć jest Robert Słaboński.

Badania na stanowisku w Tell el-Farcha (Delta Nilu - Egipt) trwają od 10 lat. Prowadzi je Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu pod kierownictwem dr Marka Chłodnickiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Krzysztofa M. Ciałowicza.

"Niemal od początku badań wiadomo było, że stanowisko ma ogromna wartość naukową i że dzięki odkryciom możliwe będzie wyjaśnienie wielu procesów związanych z powstawaniem państwa faraońskiego" - opowiada dr Agnieszka Mączyńska.

Jak dodaje, odnalezione budowle i zabytki w większości nie mają żadnych analogii we wczesnej architekturze i sztuce egipskiej, a odkrycia dokonane w ciągu ostatnich 2 sezonów - w 2006 i 2007 r. można nazwać sensacyjnymi.

"Unikalny pod względem artystycznym depozyt figurek wykonanych z kłów hipopotama oraz najstarsze egipskie złote figury ukazujące prehistorycznego władcę i jego syna - następcę wzbudziły zainteresowanie naukowców i mediów na całym świecie" - tłumaczy pracownik Muzeum.

Ponieważ nie było możliwości sprowadzenia do Polski oryginalnych zabytków, archeolodzy postanowili je zaprezentować szerszej publiczności dzięki zdjęciom, które wykonał fotograf ekspedycji - Robert Słaboński.

Zdjęcie prezentowane na wystawie "Kość i złoto. Początki sztuki egipskiej. Odkrycia w Tell el-Farcha (Delta Nilu) w fotografii Roberta Słabońskiego" pokazują najważniejsze z odkrytych przedmiotów oraz sposób prowadzenia prac wykopaliskowych, dokumentacyjnych czy konserwatorskich.

Obie wystawy będzie można oglądać od 3 do 24 lipca.

*****

Sympozjum "Prahistoria północno-wschodniej Afryki - nowe idee i odkrycia" jest organizowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu.

W spotkaniu weźmie udział około 100 naukowców z wielu krajów Europy, Ameryki Północnej i Afryki. Zaprezentowanych zostanie 60 referatów dotyczących najnowszych badań nad najstarszymi dziejami obszarów Afryki północno-wschodniej.

"Prelegentami będą archeolodzy, antropolodzy, archeozoolodzy, gemorfologowie i klimatolodzy prowadzący badania na terenie Egiptu, Sudanu, Libii, Kenii, Tanzanii i Czadu" - mówi Mączyńska.

Jak dodaje, istotną częścią konferencji będą wystąpienia archeologów polskich, którzy przedstawią m. in. rezultaty polsko- amerykańskich wykopalisk w Gebel Nabta na egipskiej Pustyni Zachodniej, poznańsko-krakowskich wykopalisk w Tell el-Farkha, w Delcie Nilu, badań zespołów poznańskich i warszawskich w rejonie 4 katarakty Nilu (Sudan) i badań poznańskich naukowców nad prehistorycznymi rytami naskalnymi w Oazie Dahla w Egipcie.

Sympozjum zaszczyci swoją obecnością dr Hassan Hussein Idris, dyrektor generalny Narodowej Korporacji do spraw Starożytności i Muzeów Sudanu.

PAP - Nauka w Polsce

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}