Badania archeologiczne rezydencji pierwszego wojewody Białegostoku
PAP - Nauka w Polsce   
Archeolodzy badają pozostałości rezydencji pierwszego wojewody podlaskiego Iwana Sapiehy we wsi Dubno, w podlaskiej gminie Bocki.
Badania prowadzone są w ramach polsko-białoruskiego projektu, we współpracy archeologów i naukowców z Białegostoku, Łodzi i Grodna. Prace finansowane są z funduszy unijnych.
W ocenie badaczy historii regionu, Iwan Sapieha pojawił się w Dubnie w 1512 roku i tamże zmarł w wieku 89 lat; w 1513 r. został powołany na stanowisko wojewody. Nie do końca wiadomo, czy także w Dubnie było pierwsze miejsce jego spoczynku, do czego skłaniają się niektórzy historycy. Archeolodzy nie odkryli dotąd śladów kaplicy w rezydencji, a w przypadku pochówku musiałaby być.

Majątek w Dubnie był własnością Sapiehów do połowy XVII wieku, potem trafił do innych rodzin, ale po prawie stu latach ponownie trafił do rodziny Sapiehów.

Archeolodzy pracujący w Dubnie odsłonili rozkład pomieszczeń rezydencji. Przeznaczenia niektórych z nich jeszcze nie znają. Odkrywane pozostałości materialne, to przede wszystkim ceramika, kafle, kości zwierzęce, szkło.

Pierwsze badania w Dubnie prowadzone były w ubiegłym roku. Ich efektem jest książka pt. "Rezydencja Sapiehów w Dubnie".

W poprzedniej kadencji samorządu, w województwie podlaskim zaczęto nawiązywać do historycznych wydarzeń z XVI wieku. Efektem są rokroczne obchody rocznicy utworzenia województwa podlaskiego, liczonej od powołania Iwana Sapiehy na wojewodę.

Województwo podlaskie wyodrębniono wówczas terytorialnie z województwa trockiego. Naukowcy badający ten okres historii Podlasia powołują się na reges (skrót) dokumentu, w którym jest data 29 sierpnia 1513 roku, oraz dokumenty powołania Sapiehy na wojewodę.

Historycznie, obecne województwo podlaskie to nie tylko Podlaskie przedrozbiorowe, ale także fragmenty województwa trockiego, nowogródzkiego, brzeskiego (teren Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz ziemie mazowieckie. ROF

PAP - Nauka w Polsce

tot
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}