Nowy kierunek w Instytucie Archeologii UW
PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz   
Wykorzystywania dziedzictwa kulturowego w edukacji oraz przygotowywania projektów z zakresu jego ochrony i promocji będą się uczyć słuchacze nowych studiów podyplomowych "Zarządzanie dobrami kultury i promocja dziedzictwa", które od przyszłego roku akademickiego ruszą w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Nauka na nich potrwa dwa semestry (195 godzin dydaktycznych). Odbywać się będzie w trybie zaocznym, w postaci sobotnio- niedzielnych zjazdów raz na trzy tygodnie.

Studenci dowiedzą się jak wykorzystywać, promować oraz ochraniać narodowe i archeologiczne dobra. Poznają zasady organizacji wystaw i zajęć edukacyjnych, a także przekazywania nabytej wiedzy. Po ukończeniu nauki będą gotowi do prowadzenia własnych studiów w powyższych obszarach wiedzy o kulturze oraz do samodzielnego analizowania konkretnych problemów i znajdowania dla nich najkorzystniejszych rozwiązań.

Wykładowcami na nowym kierunku będą doskonali nauczyciele akademicy oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem, wywodzący się zarówno z uczelni wyższych, jednostek administracji państwowej, jak też ogólnopolskich instytucji kulturalnych. Studia podzielono na cztery główne bloki tematyczne: ochrona dóbr kultury, muzealnictwo, organizacja imprez i promocja dziedzictwa archeologicznego oraz fundusze i programy.

O przyjęcie na "Zarządzanie dobrami kultury i promocję dziedzictwa" mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku szkoły wyższej, posiadający tytuł magistra (w szczególnych przypadkach także licencjata lub inżyniera). W tym roku szansę nauki otrzyma 40 osób, które pierwsze złożą podania i wniosą wymagane opłaty. Całkowity koszt studiów wynosi 3450 zł.

Dokumenty aplikacyjne chętni składać mogą w dniach od 3 do 21 września w siedzibie Instytutu Archeologii.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}