Polscy archeolodzy badają starożytne Prolemais
PAP - Nauka w Polsce   
Polscy archeolodzy pracujący pod kierunkiem prof. Ewy Wipszyckiej- Bravo rozpoznają chrześcijańskie skarby starożytnego Ptolemais.
Marzy im się odkrycie kościoła, w którym działał biskup Synezjusz z Cyreny - pisze "Nasz Dziennik".
Wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt polscy archeolodzy zdołali już wykryć sześć, a może nawet siedem kamiennych wczesnochrześcijańskich kościołów w Ptolemais, antycznym mieście leżącym na terenie dzisiejszej Libii. Badane od kilku lat stanowisko archeologiczne wciąż kryje w sobie niespodzianki.

Zdaniem uczonych, decyduje o tym jego olbrzymia powierzchnia oraz fakt, że jak mało które ze starożytnych miast zachowało się ono w dość dobrym stanie do naszych czasów. Wiosną przyszłego roku uczestnicy projektu "Chrześcijańskie Ptolemais" chcą rozkopać jeden z rozpoznanych kościołów - wyjątkową bazylikę z umieszczonym na zewnątrz baptysterium.

Dotychczasowe badania polskiej misji archeologicznej z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Ptolemais dotyczyły przede wszystkim budynków o charakterze cywilnym. Do najbardziej spektakularnych odkryć należało m.in. odkopanie luksusowej "Willi z widokiem" z III w. przed n.Chr., którą zdobiły piękne mozaiki i freski o motywach mitologicznych.

Obecnie archeolodzy skupiają się na wczesnochrześcijańskiej przeszłości miasta. Zdjęcia wykonywane z wysokości pół tysiąca metrów umożliwiły wykrycie zarysów sześciu lub siedmiu kamiennych kościołów znajdujących się pod powierzchnią gruntu. Do ich obserwacji Polacy używają specjalistycznego sprzętu, wykorzystującego do badań fale magnetyczne - jest to możliwe dzięki pomocy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz poparciu władz uczelni. YY

PAP - Nauka w Polsce

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}