Wkrótce otwarcie wystawy pokazującej powstanie i rozwój kultury w płn prowincjach cesarstwa rzymskie
PAP - Nauka w Polsce   
Archeologiczna wystawa przedstawiająca powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego zostanie otwarta 18 czerwca w Warszawie.
"Wystawa, eksponowana jednocześnie w trzynastu krajach Unii Europejskiej, jest niejako produktem ubocznym projektu o tym samym tytule, współfinansowanego w latach 2004-2007 przez Komisję Europejską w ramach programu +Kultura 2000+" - informuje kierownik Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich UW, prof. Tadeusz Sarnowski.
Głównym produktem projektu jest elektroniczna baza danych, która będzie dostępna od 1 lipca 2007 r. pod adresem: www.rgzm.de/transformation/home/frames.htm


Jak mówi prof. Sarnowski, celem kończącego się projektu jest ukazanie w przystępny sposób, jak po raz pierwszy w dziejach kontynentu europejskiego doszło do powstania jednolitego kulturowo obszaru od Wysp Brytyjskich do ujścia Dunaju.

"Proces kulturowej unifikacji w pierwszych wiekach n.e., bliski procesom zachodzącym obecnie w jednoczącej się Europie, jest przedstawiany poprzez trzy zagadnienia: etniczne i polityczne struktury regionu pogranicza w momencie pierwszych kontaktów z Rzymem; transfer i zaszczepienie kulturowych i cywilizacyjnych osiągnięć Rzymu oraz adaptację tychże przez miejscowe społeczności" - tłumaczy naukowiec.

Elektroniczna baza danych zawierająca m.in. materiał wizualny, tekst i literaturę przedmiotu, została przygotowana w języku angielskim i językach narodowych.

"Najważniejszym elementem wizualnym są mapy ukazujące rozwój w czasie i przestrzeni w dynamicznym ujęciu, umożliwiającym kolejne przybliżenia od ogółu do szczegółu. Uwzględnione są trzy główne fazy rozwoju: okres okupacji, integracji i sytuacja około 212 r. n.e., gdy cała wolna ludność cesarstwa otrzymała rzymskie obywatelstwo" - tłumaczy prof. Sarnowski.

W projekcie wzięło udział 10 placówek archeologicznych z 10 krajów - muzea, służby konserwatorskie, instytuty naukowe, katedry i zakłady uniwersyteckie. Polskę reprezentował Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Tadeusza Sarnowskiego.

Jak mówi archeolog, zakład wraz z partnerem bułgarskim odpowiadał za prezentację położonych nad dolnym Dunajem prowincji Mezja Górna i Dolna, których obszar obejmuje dzisiaj aż cztery kraje: Serbię, Macedonię, Bułgarię i dobrudżańską część Rumunii.

Polscy naukowcy opracowali większość map (35), zebrali i przetworzyli materiał ilustracyjny do prawie wszystkich szczegółowych zagadnień oraz opracowali tematy dotyczące powstania i rozwoju osiedli wiejskich i miasteczek, języka greckiego i łacińskiego w prowincjach mezyjskich, prawnego statusu lokalnych gmin i ich mieszkańców, kultów religijnych w gminach i osiedlach miejscowej ludności.

"Szczególny nacisk położyliśmy na prezentację wyników wykopalisk ekspedycji Instytutu Archeologii UW w Bułgarii i na Krymie, a także na komputerowo generowane rekonstrukcje różnych obiektów architektonicznych z polskich, bułgarskich i rumuńskich badań terenowych - opowiada prof. Sarnowski. - Oprócz naszych materiałów, uwzględnionych w 20 plakatach poświęconych paneuropejskiemu aspektowi zagadnienia transformacji, wystawa zawiera dwa odrębne, ukazujące dorobek polskiej archeologii w poznawaniu przeszłości pogranicza cesarstwa rzymskiego (wykopaliska na Krymie) i przedpola granic cesarstwa (wykopaliska na Krymie)".

*****

Wystawę "Transformacja. Powstanie i rozwój wspólnej kultury w północnych prowincjach cesarstwa rzymskiego od Brytanii do Morza Czarnego" będzie można oglądać od 18 do 30 czerwca w "Galerii Korytarz" w Instytucie Archeologii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Szkoły Głównej).

Do 15 czerwca wystawa jest eksponowana w Collegium Historicum, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jesienią będzie można ją podziwiać w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. BSZ

PAP - Nauka w Polsce
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}