III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
PAP - Nauka w Polsce   
Wojowie, rzemieślnicy, muzykanci i turyści z całej Polski szykują się do udziału w III Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 2 i 3 czerwca.
Głównym tematem tegorocznej edycji będą pielgrzymki i podróże. "Tej tematyce poświęcone będą wykłady, wystawy, inscenizacje historyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz pokazy dawnych środków transportu - kopii średniowiecznych łodzi pływających po Warcie, wozów oraz koni" - informuje dr Agnieszka Mączyńska z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Festiwal ma na celu przypomnienie dawnej roli Lądu -(miejscowość w powiecie słupeckim), jako ważnego ośrodka państwa wczesnopiastowskiego i rozwoju życia monastycznego w Polsce, a także jak wyjaśniają organizatorzy, popularyzację wiedzy na temat dorobku średniowiecznych Słowian i ich związków z kulturą europejską.

Festiwal będzie się odbywał w dwóch miejscach - przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w klasztorze pocysterskim.

Na terenie grodu prezentowane będą dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne i sceny z życia dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Będzie im towarzyszyć muzyka średniowieczna i folkowa.

Muzykę będzie można usłyszeć także w klasztorze.
"Ważnym elementem będzie msza odprawiona według średniowiecznego rytu „Missa pro defunctis qui in servitio evangeli in terra nostra laboraverunt”. Tu także odbędą się wykłady popularno-naukowe poświęcone pielgrzymkom i podróżom w średniowieczu. Zaprezentowane zostaną rzemiosła związane z życiem dawnego klasztoru - m.in. wyrób wiraży i skryptorium oraz wystawy "400 tys. kroków - moja droga do Composteli" i "Przeżyjmy to jeszcze raz - Ląd 2006". 

"Do tematyki festiwalowej nawiązywać będą również imprezy towarzyszące: wycieczka do ciekawych miejscowości położonych w pobliżu Lądu – Zagórowa (dawnego miasteczka cystersów), Pyzdr (średniowiecznego miasta królów polskich), Ciążenia (dawnej rezydencji biskupów poznańskich) oraz Słupcy (średniowiecznego miasta biskupów poznańskich) oraz pieszej wyprawy po pradolinie Warty organizowanej w ramach Ekspedycji Nadwarciańskiej" - informuje Agnieszka Mączyńska.

Imprezie towarzyszyć będzie przegląd filmów o Lądzie i ziemi nadwarciańskiej, zwieńczony pokazem filmu „Kto nigdy nie żył” w reż. Andrzeja Seweryna.

Agnieszka Mączyńska dodaje, że podsumowaniem III Festiwalu będzie publikacja zawierająca teksty wykładów popularno-naukowych, które zostały wygłoszone w klasztorze przez najlepszych znawców tematu - prof. Władysława Duczkę z Uppsali, prof. Leszka Wojciechowskiego z Lublina oraz prof. Dorotę Żołądź-Strzelczyk i prof. Jerzego Strzelczyka z Poznania.

Program imprezy dostępny na:
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/imprezy/lad_07/program.html

Oragnizatorzy Festiwalu: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Fundacja „Patrimonium” w Poznaniu, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej, Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Słupcy oraz Słupecka Organizacja Turystyczna w Słupcy. BSZ

PAP - Nauka w Polsce
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}