Historycy i archeolog laureatami Nagrody "Przeglądu Wschodniego"
PAP - Nauka w Polsce   
Historyk i publicysta Bogdan Gancarz oraz historyk sztuki PAN Maria Kałamajska-Saeed zostali laureatami Nagrody Krajowej kwartalnika "Przegląd Wschodni" za rok 2006.  Nagrody są przyznawane za najlepsze książki naukowe poświęcone tematyce Europy Wschodniej i Rosji od średniowiecza do współczesności.
Wyróżniani są twórcy podejmujący  problematykę wspólnego dziedzictwa regionu i różnic pomiędzy poszczególnymi narodami go zamieszkującymi..
Bogdan Gancarz został nagrodzony za pracę "My, szlachta ukraińska... Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego (1882-1914)", zaś Marię Kałamajską-Saeed wyróżniono za "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego" oraz za "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego".

Nagrodę Zagraniczną "Przeglądu Wschodniego" przyznano archeologowi z Uniwersytetu w Uppsali, Władysławowi Duczko za pracę "Ruś Wikingów" oraz slawiście z Uniwersytetu w Kilonii, Mathiasowi Niendorfowi za "Das Grossfuerstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Fruehen Neuzeit (1569-1795)".

Nagrodą Specjalną za całokształt twórczości został wyróżniony historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Władysław Serczyk, natomiast Nagrodę w kategorii Edycja Źródeł przyznano archiwistce z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Urszuli Paszkiewicz za pracę "Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku".

Nagrodę Specjalną im. Aleksandra Gieysztora wyróżniono historyka z Uniwersytetu Wileńskiego, Alfredasa Bumblauskasa. Laudację podczas wręczenia tej nagrody wygłosi b. ambasador RP na Litwie, b. wiceminister spraw wewnętrznych, Jan Widacki.

Wyróżnienia zostaną wręczone 17 marca w Warszawie.

Nagrodami "Przeglądu Wschodniego" w latach ubiegłych zostali uhonorowani m.in. Norman Davis, Anne Applebaum, Jerzy Kłoczkowski i Grzegorz Motyka.

Kwartalnik "Przegląd Wschodni" istnieje od 1991 roku. Zajmuje się historią Europy Wschodniej i Rosji od średniowiecza od współczesności jako regionu kulturowo-politycznego. Nagrody "Przeglądu" są przyznawane od 1993 za najlepsze książki naukowe poświęcone tej tematyce. AKN

PAP - Nauka w Polsce

tot
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}