Znaleziono zaginione wielkopolskie miasto
PAP  Nauka w Polsce   
Sensacyjnego odkrycia dokonał zespół archeologów w Wielkopolsce. Wykorzystując fotografię lotniczą, umiejętność interpretacji kolorystyki roślin znajdujących się na powierzchni stanowiska, a także metody geofizyczne, 2 kilometry od centrum Szamotuł badacze odnaleźli zaginione miasto z czasów średniowiecza – tzw. Stare Szamotuły.
Aktualnie zespół naukowców przygotowuje się do kompleksowych badań całej znajdującej się pod ziemią osady.

Poszukiwania trwały wiele lat

Szamotuły uzyskały prawa miejskie w 1383 roku, jednak zostały lokowane w miejscu zupełnie nowym. Aż do teraznie umiano zlokalizować Starych Szamotuł – osady targowej, która jest wymieniana w źródłach z XIII wieku. Badania pozwolą wyjaśnić jej początki, a także zlokalizować cmentarzysko i kościół.

„Na zdjęciu lotniczym wykonanym przez prof. Włodzimierza Rączkowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraźnie widać zarys rynku oraz poszczególne kwartały zabudowy miejskiej. Archeolodzy już od wielu lat próbowali w okolicach współczesnych Szamotuł odnaleźć wcześniejszą osadę. Z pomocą przyszła niespodziewanie susza, która nawiedziła Polskę latem ubiegłego roku. Dzięki niej na powierzchni ziemi łąki przybrały dość różne odcienie, reagując tak na to, co się znajduje pod warstwą gleby – ukazując naszym oczom zarysy chałup i jam” – opowiadaTomasz Herbich, biorący udział w badaniach archeolog i geofizyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

„Ściślejszy obraz tego, co znajduje się pod ziemią przyniosły badania geofizyczne. Zastosowana przez nas metoda magnetyczna wykryła dokładne zarysy chałup i ich zaplecza gospodarcze – paleniska, skupiska popiołów i polepy. Kolejna metoda – elektrooporowa – wykazała istnienie bruków kamiennych” – opisuje odkrycie archeolog.

WIELKOPOLSKA "ATLANTYDA" ODNALEZIONA

Jak podkreśla Tomasz Herbich Stare Szamotuły swe odkrycie zawdzięczają przede wszystkim uporowi miejscowego archeologa Ryszarda Pietrzaka. Po wielu latach poszukiwań zawęził on do niewielkiego obszaru miejsce, gdzie można było spodziewać się odkrycia.

Mając w rękach taką sensację, archeolodzy podchodzą do zagadnienia bardzo delikatnie. „To absolutnie unikalna sytuacja w skali polskiej archeologii. Chcemy przygotować staranny projekt badawczy, wykorzystujący przede wszystkim metody niedestrukcyjne. Gdy uzyskamy całkowity obraz tego, co się znajduje pod ziemią, być może będziemy badać wybrane obiekty” – tłumaczy badacz.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu Aleksander Starzyński, który sfinansował badania geofizyczne, pragnie chronic to miejsce poprzez utworzenie rezerwatu archeologicznego. Czy jednak teren zostanie przebadany szerokopłaszczyznowo, czy powstaną w tym miejscu rekonstrukcje - te kwestie pozostają na razie bez odpowiedzi.

KOLEJNE STANOWISKO – KRAJENKA

O przydatności metod niedestrukcyjnych w archeologii może świadczyć kolejne równie ciekawe odkrycie z terenu wielkopolski, z miasteczka Krajenka. Przeprowadzono tam wśród pozostałości XV-wiecznego zamku badania mające na celu rekonstrukcję całego założenia. Współcześnie zachowane jest tylko jedno skrzydło dawnego zamku przebudowane na kościół. „Zastosowana przez nas geofizyka przyniosła odkrycie drugiego skrzydła budowli, muru oraz bramy wjazdowej. Jest to tym cenniejsze odkrycie, że nie zachowała się żadna ikonografia, przedstawiająca wygląd dawnego zamku” – opowiada Tomasz Herbich.

Wyniki badań geofizycznych w pełni potwierdziły wykopaliska prowadzone przez Mirosławę Dernogę z Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

PAP – Nauka w Polsce, Adam Lisiecki

kol
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}