III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą - w czerwcu
PAP - Nauka w Polsce   
Historia Lądu nad Wartą i Ziemi Nadwarciańskiej (Wielkopolska) sprzed tysiąca lat ożyje podczas III Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, który odbędzie się w tej miejscowości 2 i 3 czerwca, pod hasłem „Pielgrzymki i podróże”.
Rozpoczęły się prace nad organizacją festiwalu, w których uczestniczą archeolodzy z Poznania, w tym pracownicy tamtejszego Muzeum Archeologicznego, a także salezjańskiego seminarium duchownego w Lądzie - informuje prezes Fundacji „Unia Nadwarciańska”, wicestarosta powiatu słupeckiego, Henryka Mizerska.

„W średniowiecznych czasach władcy objeżdżali swoje ziemie, misjonarze wyruszali w świat nawracać pogańskie ludy, pątnicy zdążali do świętych miejsc, kupcy jeździli po dworach, grodach i targach, wojownicy szli na wojnę do cudzego kraju, w poszukiwaniu sławy i łupów. Podróżowali też rzemieślnicy, muzycy, komedianci. O tym wszystkim opowiadać będzie tegoroczny festiwal” – wyjaśnia Mizerska.

Główne festiwalowe wydarzenia toczyć się będą przy grodzie wczesnośredniowiecznym - zrekonstruowanym w Lądzie nad Wartą w ubiegłym roku, dzięki finansowej pomocy Unii Europejskiej - a także w pobliskim klasztorze pocysterskim. Ale tegoroczną nowością będzie to, że impreza poszerzy swój obszar działania.

Będzie okazja zwiedzenia innych, sąsiadujących z Lądem miejscowości: Zagórowa – dawnego miasteczka cystersów, Ciążenia – dawnej rezydencji biskupów poznańskich, Słupcy – średniowiecznego miasta biskupów poznańskich i królewskiego miasta Pyzdry - jednego z największych miast średniowiecznej Wielkopolski.

W festiwalowym programie znalazły się wykłady, poświęcone pielgrzymkom i podróżom w średniowieczu, wystawy, koncerty muzyki dawnej, inscenizacje historyczne, prezentacje rzemiosł średniowiecznych, pokazy walk, turnieje szachowe i zajęcia edukacyjne dla dzieci.

„Ważnym wydarzeniem będą dwa nabożeństwa według średniowiecznego rytu, odprawione z udziałem warszawskiego zespołu +Bornus Consort+. W lądzkim klasztorze będzie można zobaczyć wystawę +Pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha+, zorganizowaną ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Na pewno wiele osób zainteresują pokazy dawnych środków transportu: kopie dwóch średniowiecznych łodzi, wozów. Będą też oczywiście konie” – zapowiada Mizerska. 

Gród w Lądzie został założony na piaszczystej kępie, tzw. Rydlowej Górze w pradolinie Warty. Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w tej okolicy w latach 1960-1986 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wykazały, że powstał on jeszcze w czasach przedpiastowskich. W I połowie X wieku został włączony do formującego się państwa pierwszych Piastów, stając się prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, militarnym i religijnym.  JES

PAP - Nauka w Polsce

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}