Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu
PAP - Nauka w Polsce   
Prawie 6 mln zł będzie kosztować rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego Grodu Kaliskiego na osiedlu Zawodzie w Kaliszu. Pierwsze prace rozpoczęły się w tym tygodniu i mają zostać zakończone do końca roku. Od IX do XIII wieku na Zawodziu znajdowało się centrum wczesnośredniowiecznego państwa.
Była tu stolica kasztelanii, ziemi i księstwa, a położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu.
W tej części Kalisza znajdował się ośrodek władzy świeckiej i kościelnej, który najbardziej rozwinął się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie "księciem całej Polski". Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 roku Gal Anonim.

"Około 75 proc. wszystkich kosztów zostanie pokrytych ze środków unijnych" - informuje dyrektor miejscowego Muzeum Okręgowego, Jerzy Splitt. W imieniu Muzeum podpisał on na początku mijającego tygodnia umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą robót.

Projekt przewiduje zrekonstruowanie m.in. dwóch fragmentów wału obronnego, wieży na koronie wałów, bramy wjazdowej z falochronem i fragmentu palisady. "Na Zawodziu stanie także siedem chałup zbudowanych według średniowiecznych technik. Zrekonstruowane w skali 1:1 zostanie również przyziemie nieistniejącej kolegiaty św. Pawła" - mówi Splitt.

Archeolodzy planują też specjalnie zaprojektowaną zieleń oraz wykonanie kilku dłubanek (łodzi), odtwarzając w ten sposób fragment floty z czasów Mieszka III.

Według dyrektora, w pierwszej fazie prac rekonstrukcyjnych obrabiane jest drewno potrzebne do budowy grodziska. "Elementy zostaną później przewiezione na Zawodzie i dopiero tam będą montowane" - wyjaśnia Splitt.

"Po rekonstrukcji Zawodzie stanie się wielką atrakcją turystyczną, przyciągającą do Kalisza turystów nie tylko z Polski. Niewątpliwie będzie to miało również wpływ na rozwój bazy hotelarskiej i gastronomicznej oraz na zwiększenie liczby imprez kulturalnych" - przewiduje dyrektor.

Pierwsze plany rozbudowy i rekonstrukcji Zawodzia pojawiły się w połowie ubiegłego wieku, ale na ich realizację zawsze brakowało pieniędzy. Obecny projekt znalazł się w programie unijnym na lata 2004-2007.  ZAK

PAP - Nauka w Polsce
reo
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}