Wczesnośredniowieczną osadę produkcyjną odkryto w Rudzie Śląskiej
PAP - Nauka w Polsce   
Pochodzącą z IX wieku osadę produkcyjną, wraz ze śladami prymitywnych pieców hutniczych, tzw. dymarek oraz, prawdopodobnie, pieców do wytopu ołowiu, odkryto w Rudzie Śląskiej. To jedna z najstarszych znanych na Górnym Śląsku osad wczesnośredniowiecznych. Jak mówi dr Jacek Pierzak, archeolog z biura wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach, osadę przypadkowo odkryli w rudzkiej dzielnicy Kochłowice miłośnicy archeologii.
Ich znalezisko jest niespodzianką, ponieważ kilka lat temu okoliczny teren był szczegółowo sprawdzany podczas budowy przebiegającej w pobliżu autostrady A4. „Wydobyto już stamtąd piękny gliniany materiał archeologiczny - grubościenną ceramikę z charakterystycznymi falistymi ornamentami i wywiniętymi na zewnątrz, skośnie ściętymi brzegami. Właśnie ona pozwoliła określić wiek osady” – zaznacza Pierzak.

Według niego, sądząc po ilości odkrytego materiału, w Kochłowicach odkryto dużą osadę hutniczą. Ukształtowanie pobliskiego terenu pozwoliło archeologom wysnuć przypuszczenie, że osada ta mogła mieć również charakter obronny.

 „Oprócz ceramiki, w pobliżu odkryto dużą ilość żużli charakterystycznych dla dymarek, w których wytapiano żelazo. Znaleziono też kawałki przetopionego ołowiu, co z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazuje, że w osadzie wytapiano również ten metal” – informuje  archeolog.

Jak dotąd nie wiadomo, czy w osadzie tej, obok części, w której pozyskiwano, wytapiano i obrabiano metale, znajdowała się również część mieszkalna. Nie jest to oczywiste, ponieważ ówczesnej technologii obróbki żelaza, zwłaszcza ołowiu, towarzyszyło silne zadymienie. Siedliska ludzi budowano więc często w pewnej odległości od osad produkcyjnych.

Osada odkryta w Kochłowicach jest jedną z najstarszych wczesnośredniowiecznych osad dotychczas odkrytych na Górnym Śląsku. Inne pochodzące z tego okresu osady w regionie to m.in. Lubomia - gród słowiańskiego plemienia Golęszyców w pobliżu Raciborza z VII-IX w., osada przy wałach Góry Zamkowej w Będzinie z IX w., a także osada w Kamieńcu, koło Zbrosławic, również z IX w.

Według Pierzaka, konieczne jest, jak tylko pogoda na to pozwoli, szybkie rozpoczęcie na terenie osady w Kochłowicach prac archeologicznych i zabezpieczających. Jej odkrywcy donoszą, że w okolicy już pojawili się tzw. poszukiwacze skarbów – osoby na własną rękę przeczesujące nielegalnie z wykrywaczami metali stanowiska archeologiczne. MTB

PAP - Nauka w Polsce

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}