Jubileusz Klubu Profesora UMK
PAP - Nauka w Polsce   
Klub Profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Kolankowskiego obchodzi swoje 10-lecie. Z tej okazji odbędzie się cykl spotkań panelowych "Powrót do przeszłości – historia czytana w ziemi" - informuje Centrum Promocji i Informacji UMK.
Pierwsze z nich, zatytułowane "Stan i potrzeby badań archeologicznych Torunia na przykładzie wykopalisk przy ul. Wały gen. Sikorskiego" odbędzie się 10 stycznia. Wezmą w nim udział pracownicy Instytutu Archeologii UMK - prof. Jadwiga Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak oraz mgr Tomasz Górzyński. Moderatorem spotkania będzie dr hab. Czesław Łapicz, profesor UMK. Początek o godz. 17.00 w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej.

W ramach cyklu, który zakończy się w kwietniu, odbędą się jeszcze trzy spotkania: „Archeologia zbrodni” (14 lutego), „Odkrywanie odkrywcy. Poszukiwania miejsca pochówku Mikołaja Kopernika (14 marca) i „Archeologia biblijna” (11 kwietnia).

* * *

"Idea założenia Klubu Profesorów UMK zrodziła się spontanicznie wśród grupy osób, które spotykały się w swoim gronie od lat 80. Łączyły ich wspólne przeżycia, wspomnienia, doświadczenia. Chcieli poznać swoich kolegów z innych wydziałów, zintegrować ludzi o podobnych zainteresowaniach" - informuje CPiI UMK. Klub przyjął imię prof. Ludwika Kolankowskiego, pierwszego rektora UMK. Prezesem Klubu jest prof. Witold Wróblewski z Wydziału Filologicznego. Na początku działalności skupiał 40 osób, obecnie ponad 50. Rocznie przybywa kilku nowych członków.

"Klub ma charakter zamknięty. Spotkania członków Klubu, które odbywają się w piwnicach Pałacu Dąmbskich, mają przede wszystkim charakter towarzyski. Wzorując się na anglosaskiej tradycji klubowej, profesorowie poszerzają swoje grono tylko przy jednogłośnej akceptacji kandydata przez wszystkich członków.

Kandydat musi być zarekomendowany przez dwóch wprowadzających, którzy prezentują pozostałym jego drogę naukową, a także życiową" - informuje CPiI UMK.

PAP - Nauka w Polsce

bsz
http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}