Zabytki z wileńskiego pałacu wielkich książąt litewskich można oglądać w Warszawie
PAP – Nauka w Polsce   
Na ekspozycji „Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie" zorganizowanej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, zgromadzono zabytki znalezione w trakcie prac wykopaliskowych, prowadzonych na terenie odbudowywanego właśnie pałacu wielkich książąt litewskich.
Zamek - siedziba wielkich książąt litewskich, a następnie królów polskich z dynastii Jagiellonów i kolejnych władców elekcyjnych - został zniszczony na przełomie XVIII i XIX w przez władze rosyjskie jako symbol państwowości. Po przeszło 200 latach pałac się odradza. Koniec odbudowy planowany jest w 2009 roku.

Oprócz makiety rekonstruowanej budowli i fragmentów architektury zdobiących pierwotnie pałac, na wystawie zaprezentowano ozdoby, przedmioty codziennego użytku, elementy stroju, monety. Uzupełnieniem zabytków archeologicznych są dzieła sztuki powstałe w okresie funkcjonowania rezydencji - obrazy, rysunki, tkaniny, meble, wyroby rzemiosła artystycznego.

Prace archeologiczne pozwoliły odsłonić ślady najstarszego osadnictwa na tym obszarze, pochodzącego z V-VIII wieku, a także relikty późniejszych budowli murowanych z okresu od XIII do XVII w.

Wystawę, zorganizowaną w ramach Dni Litwy 2006, pod patronatem Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, można zwiedzać do 10 stycznia. Organizatorami wystawy są Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Litewskie Muzeum Sztuki i Centrum Badań nad zamkiem (Zamki Litewskie).

Wystawa w PMA (Warszawa, ul. Długa 52) czynna jest od wtorku do czwartku w godzinach 9-16, w piątki w godz. 11-18, w niedziele w godz. 10 – 16. W niedziele wstęp wolny.

PAP – Nauka w Polsce, Adam Lisiecki
reo
http://www.naukapolska.pap.pl

{mos_sb_discuss:7}