Słowiański gród stanął w Lądzie nad Wartą
PAP - Nauka w Polsce   
W Lądzie nad Wartą (Wielkopolskie) zakończono prowadzoną od wiosny budowę grodu słowiańskiego, który - według historyków - powstał w tym miejscu na przełomie IX i X wieku lub na początku X wieku.
"Rekonstrukcja grodu kosztowała ok. 200 tys. zł. Gmina Lądek, na terenie której położony jest Ląd nad Wartą, otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację programu +Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego+" – mówi koordynatorka projektu budowy grodu, prezes Fundacji "Unia Nadwarciańska" Henryka Mizerska.

Uroczystemu otwarciu grodu, w dniu 14 października, towarzyszyły pokazy walk średniowiecznych zaprezentowanych przez drużyny wojów z Poznania, Wolina, Gniezna, Sierakowa i miejscowej Drużyny Słowiańskiej "Warcianie".

W sąsiedztwie zabytkowego pocysterskiego klasztoru w Lądzie, na terenie parku podworskiego, stanęło kilka drewnianych chat zrębowych pokrytych strzechą i budynek reprezentacyjny, wzorowany na słowiańskich świątyniach. Całość jest otoczona palisadą. Do grodu prowadzi efektowna brama.

W końcu czerwca tego roku częściowo wybudowane grodzisko było scenerią dla zorganizowanego w Lądzie po raz drugi Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, pokazującego życie codzienne średniowiecznych mnichów, rolników i wojowników i popularyzującego wiedzę o tamtych czasach.

"Obiekt ten będzie funkcjonował jako ośrodek edukacji historycznej i kulturowej. Będą tutaj prowadzone lekcje historii, opracowywane w ramach szerszego programu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży szkół wszystkich szczebli oraz dla turystów. Imprezy będą w nim organizowane także w wakacje" – zapowiada Mizerska.

Gród w Lądzie został założony na piaszczystej kępie, tzw. Rydlowej Górze w pradolinie Warty. Badania wykopaliskowe przeprowadzone w tej okolicy w latach 1960-1986 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wykazały, że powstał on jeszcze w czasach przedpiastowskich. W I połowie X wieku włączono go do formującego się państwa pierwszych Piastów. Wkrótce stał się prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, militarnym i religijnym.

Podczas badań odsłonięto m.in. w kilku miejscach konstrukcje fortyfikacji obronnych, pozostałości dwóch cmentarzysk i dwóch kościołów. Archeologom udało się znaleźć wiele interesujących przedmiotów, w tym: ceramikę, elementy uzbrojenia, ozdób, stroju, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku.

Więcej informacji na stronie http://www.ziemiawartaodkrycia.pl/

PAP - Nauka w Polsce, Jolanta Stawrowska

kol
http://www.naukapolska.pap.pl

{mos_sb_discuss:7}