W Małopolsce odkryto dwa grobowce z I wieku
PAP - Nauka w Polsce   
Kolejne dwa groby z pierwszego wieku naszej ery odkryli archeolodzy podczas prac wykopaliskowych w Łętowicach koło Tarnowa (woj. małopolskie) - informuje  Andrzej Szpunar, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, które prowadzi prace wykopaliskowe.
"Nowe groby zostały odkryte na terenie dawnego cmentarzyska kultury przeworskiej. W zeszłym miesiącu odkryliśmy tam dwie inne, dobrze zachowane mogiły" - mówi Szpunar.
Pierwszy z grobów to mogiła typu jamowego - zebrane ze stosu szczątki wkładano wprost do jamy wykopanej w ziemi, a obok układano różne przedmioty należące do zmarłego. Odkryte w niej przedmioty wskazują, że pochowano w nim kobietę.
Drugi odkryty grobowiec to mogiła popielnicowa, w której w glinianym naczyniu (tzw. popielnicy) złożono prochy zmarłego, zebrane ze stosu. Najprawdopodobniej leżał w niej mężczyzna.

Grób został częściowo zniszczony, gdyż rok temu właściciel posesji
nieświadomie przeprowadził przez niego wykop. "Zebraliśmy w nim jednak sporo kości i skorup, z których uda się zrekonstruować popielnicę" - ocenia archeolog.

Obecne wykopaliska obejmują centralną część cmentarzyska. Doszło
do nich dopiero teraz, ponieważ stanowisko znajdowało się na podwórku prywatnego gospodarstwa i archeolodzy musieli czekać na zgodę właściciela. Teraz naukowcy planują kolejne dwa wykopy, ale już na terenie ogrodu. W sumie poszukiwania obejmują teren o powierzchni dwóch arów.

Jak podkreśla Szpunar, dzięki nowym odkryciom, liczba grobowców
znalezionych od lat 80. ubiegłego wieku na stanowisku archeologicznym w Łętowicach wzrosła do ponad 30. Jest to największe cmentarzysko kultury przeworskiej po tej stronie Wisły.

Odkryte eksponaty, po konserwacji, będą prezentowane na wystawie w
Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Planowane jest także stworzenie
stałej ekspozycji archeologicznej w szkole podstawowej w Łętowicach.

Badania archeologów z tarnowskiego muzeum prowadzone są w ramach
programu ratowania dziedzictwa kulturowego na terenie województwa
małopolskiego, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.  RGR

PAP - Nauka w Polsce
reo http://www.naukapolska.pap.pl
{mos_sb_discuss:7}