Zagadka pergaminów z Egiptu wciąż nierozwikłana
PAP - Nauka w Polsce   
Badacze jeszcze nie odszyfrowali, co kryje cenny zbiór kart pergaminowych odkryty przez Polaków w wiosce Gurna koło Luksoru w górnym Egipcie. „Wiemy tylko, że tekst zapisany na pergaminach ma charakter religijny i zawiera cytaty z Nowego Testamentu.
Można raczej wykluczyć, że są to teksty Ewangelii” - mówi odkrywca ksiąg Tomasz Górecki, kierujący misją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Gurna. Znalezisko próbują teraz odczytać polscy i zagraniczni specjaliści.
Ponad rok temu Tomasz Górecki wraz z ekipą dokonał w ruinach wczesnochrześcijańskiego eremu Gurna unikatowego w skali światowej odkrycia. Odnalazł dwie oprawione w skórę koptyjskie księgi papirusowe i zespół kart pergaminowych umieszczonych między dwiema deseczkami.
Badania dowiodły, że jedna z ksiąg to Kodeks Pseudo-Bazylego - jedyny zachowany pełny tekst tego dzieła w języku koptyjskim, stanowiący zbiór przepisów regulujących życie ówczesnego kościoła. Druga księga zawiera żywot św. Pistencjosa, jednego z koptyjskich biskupów.

Księgi poddano konserwacji w Muzeum Narodowym w Aleksandrii. „Dopiero po zabezpieczeniu tych papirusów, pewnie jesienią tego roku, będziemy mogli poznać pełną treść papirusów” – zaznacza  Górecki. Już po wstępnym przejrzeniu dzieł nie ma jednak wątpliwości co do ich charakteru i treści.  

Znacznie trudniej zidentyfikować naukowcom trzecie znalezisko - zespół 50 kart pergaminowych w języku koptyjskim, ujętych w dwie deseczki-okładki, pochodzących prawdopodobnie z VI-VII wieku. Jest ono ciekawie zdobione różnorodną dekoracją malowaną, plecionką, elementami roślinnymi, listkami, gałązkami.

„Nadal nie wiemy, co kryje ten wartościowy pergamin. Według wstępnej opinii badaczy pism koptyjskich, nie są to Ewangelie. Na kartach pergaminów pojawiają się jednak cytaty z Nowego Testamentu” – mówi Górecki.

Karty pergaminowe zdają się tworzyć jeden kompletny tekst, ponieważ występuje ciągła numeracja stron i nie ma wyraźnej różnicy w formie ich zdobienia. „Najprawdopodobniej jest to tekst ciągły, a jeśli nie, to są to różne teksty związane ze sobą” – dodaje Górecki.

Tekst próbują odczytać specjaliści z Polski (wśród nich wybitny koptolog ks. prof. Wincenty Myszor) i z innych krajów. „Trzeba poczekać na wyniki analizy. Dopiero wtedy będziemy mogli wyjść poza spekulacje i hipotezy” – zauważa Górecki.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Łucyk
reo
{mos_sb_discuss:7}