Korzenie Kalisza w warszawskim Muzeum Archeologicznym
PAP - Nauka w Polsce   
Kalisz jest miejscem przyciągającym uwagę ze względu na krajobraz, starożytną, niemal legendarną metrykę, związaną ze wzmianką Ptolemeusza oraz liczne zabytki przeszłości. Wśród nich przedmioty wydobyte z ziemi odgrywają dużą rolę" - przypomina dr Tadeusz Baranowski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, jeden z współtwórców wystawy „Korzenie Kalisza”, którą od 24 maja będzie można oglądać w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
„Wystawa ukazuje przekształcanie się wczesnośredniowiecznego grodu i kilku osad z nim związanych w miasto. Możemy obserwować formowanie się jednego z najważniejszych ośrodków Polski wczesnopiastowskiej, z dobrze wyróżnialną fazą plemienną, chrystianizacją, powstawaniem nowych struktur władzy świeckiej i kościelnej, zalążkami miasta poza grodem, aż po miasto lokacyjne” - mówi .

Zaprezentowanych zostanie około 300 zabytków archeologicznych, wśród nich m.in. złota ozdoba w kształcie główki byka, skarb srebrnych denarów z nowo zidentyfikowanej mennicy księcia Zbigniewa (z początków XII w.) oraz kilkadziesiąt paciorków z ametystu, karneolu, kryształu górskiego i kolorowego szkła.

Ekspozycja wzbogacona jest częścią opisową - kilkunastoma barwnymi planszami, związanymi z zagadnieniami, wokół których pogrupowano także eksponaty. Prezentowane zagadnienia to m.in.: „Calisia Ptolemeusza”, „Odkrywanie Kalisza wczesnośredniowiecznego”, „Umocnienia grodu”, „Cmentarzyska”, „Najstarszy kościół Kalisza”, „Kolegiata pod wezwaniem Św. Pawła”, „Rzemieślnicy i kupcy”, „Monety i skarby wczesnośredniowiecznego Kalisza”,  „Władcy i wielmoże” oraz „Miasto lokacyjne”.

Wystawa jest efektem współpracy archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie  z Urzędem Miasta Kalisza.

Ekspozycja w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, ul. Długa 52 (Arsenał)  będzie czynna do 25 czerwca.

PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

reo http://www.naukapolska.pap.pl/
{mos_sb_discuss:7}