Poznańscy archeolodzy znależli kolejny skarb
PAP – Nauka w Polsce   
Kolejny wczesnośredniowieczny skarb odkryli poznańscy archeolodzy. Niedaleko Kalisza, w miejscowości Zbiersk, odkopali 119 srebrnych zabytków, m.in. monety arabskie, angielskie, niemieckie, czeskie i węgierskie oraz fragmenty ozdób i placków srebrnych, typowe dla depozytów z XI wieku.
Z ziemi wydobyli także ułamki naczynia, w którym zdeponowano te przedmioty. Wstępne badania zestawu monet wskazują, że skarb ukryto prawdopodobnie pod koniec trzeciej ćwierci XI wieku. Archeolodzy pod kierownictwem Mirosława Andrałojć, przy współudziale elektronika, specjalisty od detektorów metali, Piotra Szyngiery, rozpoczęli badania 22 kwietnia.
Część skarbu już została wcześniej odkryta – w 1937 roku. Wówczas to, podczas wykopywania pieńków sosny Antoni Szczepaniak natrafił na naczynie, które uległo rozbiciu. Jak szacowano, depozyt miał się składać z ok. 120 elementów, z których 65 pozyskało w 1938 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

„Pozostałe, które kupił podobno zegarmistrz z Kaliszaza, zaginęły, Obecne badania dostarczyły kolejnych 119  zabytków. Pierwotny skarb musiał być zatem znacznie większy i prawdopodobnie Szczepaniak był tylko jednym z odkrywców; do pozostałych nie dotarto” – mówi Andrałojć.

Skarb ze Zbierska jest już szóstym odkrytym przez zespół badawczy, realizujący przy Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, pod kierunkiem dr Andrzeja Prinke, grant Ministerstwa Edukacji i Nauki" Kontekst archeologiczny wczesnośredniowiecznych skarbów srebrnych z terenu Wielkopolski".

Badania prowadzone w ramach tego projekt dostarczyły już niemal tylu skarbów wczesnośredniowiecznych, ile ich w sumie odkryto na terenie województwa wielkopolskiego w ciągu ostatnich 60 lat.

PAP – Nauka w Polsce, Adam Lisiecki
reo
{mos_sb_discuss:7}