Odbudowa słowiańskiego grodu w Lądzie nad Wartą
PAP - Nauka w Polsce   
W Lądzie nad Wartą (Wielkopolskie) ruszyły prace przy budowie grodu słowiańskiego założonego  jeszcze w czasach przedpiastowskich na piaszczystej kępie, tzw. Rydlowej Górze, w pradolinie Warty.
Badania wykopaliskowe przeprowadzone w tej okolicy w latach 1960–1986 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wykazały, że powstał on prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku lub na początku X wieku. W I połowie X wieku został włączony do formującego się państwa pierwszych Piastów, stając się prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, militarnym i religijnym.

W trakcie badań wykopaliskowych w kilku miejscach odsłonięto m.in. konstrukcje fortyfikacji obronnych, pozostałości obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Znaleziono ślady dwóch osad, dwóch cmentarzysk i dwóch kościołów. Archeologom udało się pozyskać wiele interesujących przedmiotów, w tym ceramikę, elementy uzbrojenia, ozdób, stroju, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku.

Rekonstrukcja grodu będzie kosztowała ok. 200 tys. zł  - informuje Henryka Mizerska ze starostwa w Słupcy. Gmina Lądek, na terenie której położony jest Ląd nad Wartą, otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację programu „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego".

W pierwszym etapie wybudowane zostaną m.in. cztery drewniane chaty zrębowe i budynek reprezentacyjny, wzorowany na słowiańskich świątyniach. Będą one stanowiły scenerię dla zaplanowanego na 24 i 25 czerwca II Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej pt. „Mnisi, wojownicy i rolnicy".

„Pierwszy, ubiegłoroczny festiwal przypominał wydarzenia związane z początkami grodu i klasztoru w Lądzie, natomiast tegoroczny będzie koncentrować uwagę gości na dawnych mieszkańcach tego ośrodka: mnichach, wojownikach i rolnikach. Każda z tych grup spełniała ważne funkcje w społeczeństwie średniowiecznym i rzeczywistości jedni nie mogli istnieć bez drugich" – mówi Mizerska.

Podczas dwóch festiwalowych dni będzie można zobaczyć, jak średniowieczni rolnicy orali wołami, jak sierpami ścinali zboże, młócili je cepami i w żarnach mełli ziarno na mąkę. Zaprezentowane zostaną poszczególne etapy przygotowywania młodego człowieka do wojennego rzemiosła. Będzie można prześledzić drogę, jaką kandydat na mnicha musiał w owych czasach przebyć od przekroczenia furty klasztornej do chwili, gdy stawał się pełnoprawnym członkiem zakonnej wspólnoty. Nie zabraknie warsztatów, w których pokazany zostanie kunszt średniowiecznych rzemieślników.  

Impreza jest jednym z efektów porozumienia, jakie w 2004 roku, w sprawie promocji dziedzictwa Lądu i ziemi słupeckiej, podpisali słupecki samorząd powiatowy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, gmina Lądek, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Fundacja „Patrimonium" oraz samorząd Zagórowa.

PAP - Nauka w Polsce, Jolanta Stawrowska
reo
{mos_sb_discuss:7}