Kolejne odkrycia polskich archeologów w Egipcie
PAP - Nauka w Polsce   
"Nasi archeolodzy mogą pochwalić się ostatnio  znakomitymi rezultatami. Kilka dni temu natrafili na figury ze złotej blachy sprzed 5 tysięcy lat, a już pojawiają się kolejne fascynujące odkrycia" - mówi archeolog, Piotr Kołodziejczyk.
Prace wykopaliskowe prowadzi Polska Ekspedycja Archeologiczna we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej.

Dwa nienaruszone grobowce z okresu I dynastii, gliniane modele spichlerzy oraz najstarsza znana "paleta pisarza" - to tylko niektóre spośród najnowszych znalezisk polskich archeologów w Tell el-Farcha we Wschodniej Delcie Nilu.
"Złote figury pod eskortą egipskiej policji przewieziono już do słynnego Muzeum Egipskiego w Kairze. Na stanowisku trwają dalsze prace. W ich wyniku znaleziono dwa nienaruszone grobowce" - dodaje archeolog.

Groby pochodzą z okresu I dynastii egipskiej (ok. 3050-2900 p.n.e.). Pierwszy z nich (dwukomorowy), oprócz złożonego w typowy sposób, skurczonego szkieletu, zawierał także 38 naczyń glinianych oraz 11 naczyń kamiennych - alabastrowych i piaskowcowych. W drugim z grobów, o kilkadziesiąt lat starszym, odkryto 25 naczyń glinianych różnych typów.

"Odkrycie to, kolejne w ostatnich tygodniach, potwierdza rolę Tell el-Farcha jako jednego z ważniejszych centrów formującego się państwa faraonów. Zupełnie też zmienia ono dotychczasowe poglądy na rolę mieszkańców Delty Nilu w powstaniu monarchii egipskiej" - zaznacza archeolog.

Jak podkreśla, wśród przedmiotów odkrytych przez Polaków w ostatnich dniach znajdują się prawdziwe naukowe niespodzianki. Są to m.in. najstarsza znaleziona do tej pory "paleta pisarza", służąca do mieszania barwników i substancji, których używano następnie do pisania i dekorowania innych przedmiotów. Znaleziono także najstarsze znane gliniane modele spichlerzy - budynków, w których mieszkańcy rolniczej Delty Nilu przechowywali swoje zapasy.

"Dzięki tym odkryciom wiemy, że już u zarania państwa faraonów region ten był bardzo rozwinięty, a znajomość pisma i przyborów pisarskich była zapewne wcześniejsza niż sądzono do tej pory. Wiemy też, jak wyglądały magazyny-spichlerze. Jak dotąd, archeolodzy znajdowali tylko ich ślady" - wyjaśnia.

"Prace potrwają jeszcze kilka tygodni, ale już teraz wiadomo, że przyniosą niezwykłe znaleziska" - zapowiada naukowiec.

PAP - Nauka w Polsce, Krzysztof Łapiński

reo http://www.naukapolska.pap.pl/
{mos_sb_discuss:7}