Powstanie cywilizacji
Szymon Modzelewski   
Powstanie pierwszych cywilizacji w dziejach ludzkości jest bardzo ciekawym problemem naukowym. Zajmowali się nim historycy i archeolodzy. Cywilizacja jest złożonym zjawiskiem w dziejach. Interpetuje się ją jako najwyższy etap w rozwoju ludzkości lub poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej czy też jako określenie zespołu kultur. Autor tego tematu przyjmuje pierwszą definicję traktującą cywilizację jako najwyższy etap rozwoju społeczności (po dzikości i barbarzyństwie wg. klasyfikacji Morgana i Tylora) charakteryzujący się obecnością miast, pisma, organizacji państwowej, rozwiniętej instytucjonalnie religii, dystrubucji i kontroli nad zasobami, hierarchiczną organizacją społeczną itd.
Pierwszymi cywilizacjami na Ziemi były: cywilizacje Mezopotamii i Egiptu z IV tys. p.n.e., Chin i Harappy (Indusu) z III tys. p.n.e., cywilizacja Olmeków w Ameryce Środkowej z końca II tys. p.n.e. Na temat ich powstania sforumłowano wiele teorii i hipotez. Przytaczając najważniejsze trzeba wspomnieć o hipotezie irygacyjnej Karla Wittfogla, o teoriach wiążących powstanie cywilizacji z rolą wojen, religii i warunków geograficznych.
Zapraszam do dyskusji na ten zajmujacy temat.

{mos_sb_discuss:7}