Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Forum archeologiczne
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has硂
Nie masz konta? Za丑 sobie

Forum Archeologiczne pradzieje.pl

 
Nowy w眛ek
<< |« start < « wstecz 1 2 dalej » > koniec »| >>
has

 
d艂ubanka - 2005/10/29 11:10 Jestem p砮twonurkiem (nie amatorem) i archeologiem - amatorem. Tydzie temu znalaz砮m jak s眃z, bardzo dobrze zachowan d硊bank . Lezy sobie na 30 metrach w jez. Drawskim. Co z ni robi, mo縠 kto j chce. Z tego co si
orientuj wysoki koszt zabezpieczenia zmusza muzea do nie podejmowania tematu. Ale chcia硂 by si czego wi阠ej. Mo縠 pod ni (le縴 dnem do g髍y)
s jakie artefakty? . Ma d硊go舵 ca. 5 m szeroko舵 ca. 1 m burty grube ca 5 cm.
Mo縠 Kto si zainteresuje? has52
  Odpowiedz | Cytuj
K2

 
Re:d艂ubanka - 2005/10/29 17:59 Witaj
Z d硊bankami niestety jest w naszej kochanej Polsce tak, 縠 jak co znajdziesz, to nale縴 j ponownie zakopa. Z jakiego powodu:
- znanych jest ponad 20 i wi阠ej d硊banek, z czego wi阫szo舵 po odkryciu zosta砤 zadokumentowana, ponownie zabezpieczona i zakopana. NIe ma potrzeby wyci眊nia nowych, nie czekaj na lepsze czasy (kilka z nich jest nawet z wczesnej epoki 縠laza, wczesnego 秗edniowiecza, itp. - maj du勘 warto禼 naukow i nikt si tym zbytnio nie przejmuje!!)
- koszty renowacji, zakonserwowania przekraczaj cz阺to bud縠ty muze體, wi阠 nie konserwuje si ich ...
- po kt髍e... konserwacja mo縠 trwa lata (i zn體 kwestia pieni笨k體)
- cz阺to spotykane jest to, 縠 muzea nie maj specjalistycznych wanien do le縜kowania, k眕ieli itp. (wyobra縜sz sobie wann, do kt髍ej ma wej舵 d硊banka 5-6 metr體 d硊ga, wysoka do 20-35cm i szeroka na metr i wi阠ej?)

Je縠li interesuje ci kwestia 丑dek, d硊banek itp. to polecam pozycj na wst阷 do tego zagadnienia:
- Drewno archeologiczne: badania i konserwacja, sympozjum: Biskupin - Wenecja, pod redakcj Leszka Babi駍kiego.1999
Tam masz sporo odno秐ik體 do pozycji zagranicznych,
Polceam i pozdrawiam
P.S lepiej nie ruszaj jej, ja bym zg硂si konserwatorowi zabytk體 tylko, opisa d硊go舵 itp. Jak dobrze pami阾am znany jest okaz z Drawskiego, sprawdz czy to nie ten sam!
  Odpowiedz | Cytuj
has52

 
Re:d艂ubanka - 2005/10/29 20:37 Dzi阫i za odpowiedz. Tak te my秎a砮m - powinna ona (d硊banka) le縠 w dosy przyjazdnym 秗odowisku, by ogl眃ana przez zainteresowanych i czeka na lepsze czasy. podczas nast阷nego nurkowania w j.Drawskim postaram si j
pomierzy i mo縠 sfotografowa. Dla mnie to metafizyczny kontakt z prehistori.
Mam zreszt par skorup wczesno秗edniowiecznej ceramiki z j.Bob阠i駍kiego
pozosta硑ch tam po podwodnych badaniach archeologicznych z lat 70-tych XX
wieku i trzymaj眂 je w r阫u czuj jak przep硑wa przeze mnie CZAS...
has52
PS. Podobno na terenie Polski zinwentaryzowanych jest oko硂 300 d硊banek. Ja osobi禼ie znam chyba z 8 , wliczj眂 t z koszali駍kiego muzeum.
  Odpowiedz | Cytuj
K2

 
Re:d艂ubanka - 2005/10/30 18:43 I o to chodzi - nie rusza. Co do ilo禼i mo縠 i masz racj co do ilo禼i.
Tak na marginesie: jaka widoczno舵 na 30m i w jakich okoliczno禼iach j znale縧i禼ie? W poniedzia砮k postaram Ci napisa czy kiedykolwiek "co" takiego znaleziono w Drawskim, czy jeste odkrywc
  Odpowiedz | Cytuj
has52

 
Re:d艂ubanka - 2005/10/30 21:39 Hej. Na 30 m latem jest ju dosy ciemno i pos硊gujemu si halogenowymi a nawed hidowymi lampami. Widoczno舵 tydzie temu by砤 wy秏ienita jak na nasze warunki jeziorowe tj. ok 12-15 m. W砤禼iwie odkry砮m j latem podczas rutynowych 鎤icze ratownictwa. Po prostu jak to zwykle bywa natkn背em si
na ni ca砶owitym przypadkiem. Ogl阣ziny trwa硑 par minut - zorientowa砮m si . 縠 to musi by dzie硂 r眐 ludzkich , zapami阾a砮m g酬boko舵 i orientacyjny kierunek polo縠nia i musia砮m zaj辨 si 鎤iczeniem.
Dopiero tydzie temu mog砮m zanurzy si w j.Drawskim ponownie i pami阾aj眂 g酬boko舵 p硑n背em po izobacie i po 20 minutach zobaczy砮m du縴 ciemny kszta硉.
Op硑n背em j dooko砤, obej縜砮m czy jest to jedna bry砤 - jeden kloc drewna,
sprawdzi砮m na ile pogr笨ona jest w mule i to tyle. Woda zm眂i砤 si do tego stopnia, 縠 mog砮m tylko j obmacywa a czas bezdekompresyjny si ju
ko馽zy i trzeba by硂 wyp硑wa. Drewno jest ca砶owicie przesi眐ni阾e wod i
chyba co jest pod spodem ale sama 丑d jest mocno przyssana do dna.
Oczywi禼ie nie by砮m sam i nasze wnioski z ogl阣zin og髄nie by硑 zgodne.
Chocia - na g酬boko禼i 30m azot zawarty w powietrzu .kt髍ym oddychamy ma silne dzia砤nie narkotyczne wi阠 kto wie......?
K-2 - dzi阫i za zainteresowanie. Jakie znaczenie mia硑 by nasze poczynania bez
zainteresowania innych pasjonat體.
  Odpowiedz | Cytuj
aniach

 
Re:d艂ubanka - 2005/10/31 09:02 co do koszt體 to znalaz砤m informacj, 縠 w 2001 roku wynosi on 20-30tys. z (niez砤 suma). Na temat odkry 硂dzi d硊banek jest artyku w "Z otch砤ni wiek體" nr 4 z 2001. S nazwiska odkrywc體 i ludzi, kt髍zy zajmowali si p蠹niej zabytkami. Mo縠 spr骲uj si z nimi skontaktowa
Je秎i b阣ziesz mia problem z dotarciem do numeru to s硊筷 kserem lub faksem.
  Odpowiedz | Cytuj
<< |« start < « wstecz 1 2 dalej » > koniec »| >>
Nowy w眛ek
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO