Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze

logo_jooble.gif
Jooble praca

Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has硂
Nie masz konta? Za丑 sobie
艢redniowieczne cmentarzysko w Wilanowie Drukuj E-mail
PAP - Nauka w Polsce   
Grupa archeologów pod kierunkiem Andrzeja Go艂embnika dokona艂a sensacyjnego odkrycia podczas wykonywania prac badawczo- konserwatorskich w zespole parkowym w Wilanowie. Na skraju dziedzi艅ca g艂ównego pa艂acu naukowcy odnale藕li wczesno艣redniowieczne cmentarzysko z zachowanymi szcz膮tkami ludzkimi. Wiek znaleziska okre艣la si臋 na 800 lat.

20080615_2 Badania prowadzone by艂y z ramienia Krajowego O艣rodka Bada艅 i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ), jako cz臋艣膰 szerokiego programu rewaloryzacji pa艂acu i otaczaj膮cych go ogrodów, który realizuje Muzeum Pa艂ac w Wilanowie. Rozpocz臋艂y si臋 w 2002 roku. Poza rezydencj膮 wilanowsk膮 - w艂asno艣ci膮 króla Jana III Sobieskiego - obejmowa艂y tak偶e posiad艂o艣ci Sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich i Potockich.

Ich g艂ównym celem by艂o przeprowadzenie prac archeologicznych, sporz膮dzenie dokumentacji fotogrametrycznej bry艂y pa艂acu oraz stworzenie jej trójwymiarowego modelu. Jak podkre艣la prowadz膮cy badania Andrzej Go艂embnik z KOBiDZ, sensacyjne znalezisko jest "efektem ubocznym" tych dzia艂a艅 i przesz艂o wszelkie oczekiwania naukowców.

"Badania archeologiczne prowadzone s膮 w Wilanowie programowo - wyja艣nia Go艂embnik. - Lokalizacja ka偶dego z wykopów ma swój sens". Jak dodaje, podczas trwaj膮cych sze艣膰 lat prac dokonano tu wielu znacz膮cych odkry膰. Tym ostatnim i najwa偶niejszym jest w艂a艣nie wczesno艣redniowieczne cmentarzysko odnalezione na skraju dziedzi艅ca g艂ównego pa艂acu.

"Odkrycie cmentarzyska jest jednak dla archeologów niespodziank膮, bowiem ju偶 wcze艣niej w rejonie oran偶erii natrafiono na ludzkie szkielety b臋d膮ce cz臋艣ci膮 cmentarza znajduj膮cego si臋 przy ko艣ciele parafialnym, funkcjonuj膮cym w tym miejscu od XIII do schy艂ku XVI wieku" - opowiada naukowiec. - Nowo odkryty cmentarz jest niew膮tpliwie starszy, co potwierdzaj膮 ozdoby b臋d膮ce cz臋艣ci膮 wyposa偶enia grobowego".

"Ponadto orientacja szkieletów g艂ow膮 ku pó艂nocy potwierdza to datowanie. Jest to zapewne prze偶ytek zwyczajów poga艅skich - wyja艣nia Go艂embnik. - Wiemy te偶, 偶e po przeniesieniu cmentarza w pobli偶e nowo wybudowanego ko艣cio艂a, teren zosta艂 zaorany i 艣lad po nim zosta艂 na trwa艂e zatarty".

W obr臋bie XI-wiecznego znaleziska natrafiono m.in. na szkielety ludzkie i metalowe ozdoby. Na ich podstawie uda艂o si臋 ustali膰, 偶e cmentarz za艂o偶ony zosta艂 najprawdopodobniej przez S艂owian, przodków Mazowszan. Mimo i偶 偶yli oni ju偶 w czasach chrze艣cija艅skich, podczas pochówku stosowali wiele poga艅skich zwyczajów. Jednym z nich jest w艂a艣nie grzebanie zw艂ok g艂ow膮 ku pó艂nocy, a nie w kierunku wschodnim, z którego wed艂ug tradycji chrze艣cija艅skiej, nadchodzi Zbawiciel.

Pracownik KOBiDZ opowiada te偶, na ile pomocne w pracy wspó艂czesnych archeologów s膮 nowoczesne technologie. "Badania prowadzone s膮 na mo偶liwie najwy偶szym poziomie, s膮 bowiem technicznie trudne i dotycz膮 terenu o szczególnej warto艣ci historycznej. Prowadzi je wyszkolona kadra, stosuj膮cych najnowsze metody poszukiwawcze i dokumentacyjne - wyja艣nia. - Szczególnie te ostatnie maj膮 dla Wilanowa ogromne znaczenie, bowiem zastosowanie podczas rejestracji odkry膰 cyfrowej fotogrametrii trójwymiarowej (pionierskie w skali kraju) daje szans臋 wykorzystania tych materia艂ów dla potrzeb ekspozycyjnych (prezentacje multimedialne) i dla celów edukacyjnych".

"Pomijam przy tym ogromne znaczenie precyzji dokonywanych rejestracji dla warto艣ci naukowej dokumentacji" - dodaje.

Podczas prac w Wilanowie pos艂u偶ono si臋 m.in. skanerem laserowym rejestruj膮cym ods艂aniane w czasie wykopalisk elementy wystroju architektonicznego ogrodów. Dzi臋ki nowatorskim sposobom wykonywania dokumentacji, ich efekt mo偶e by膰 teraz przedstawiony w formie cyfrowej, co pozwala na równoleg艂e wykonywanie prac projektowych, w tym g艂ównie rewaloryzacji zabytkowych ogrodów.áá

Jednak archeolodzy nie ograniczali si臋 jedynie do prowadzenia prac w terenie. Badanie faz rozwoju Ogrodu Wilanowskiego polega艂o te偶 na przeszukiwaniu archiwów, muzeów i bibliotek; nie tylko polskich, ale i zagranicznych (np. zbiorów Archiwum G艂ównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Pary偶u i Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie). Naukowcy skupiali si臋 przede wszystkim na zagadnieniach kompozycji i architektury ogrodowej, zastosowanej ro艣linno艣ci, wyposa偶enia rze藕biarskiego i naczy艅 ogrodowych. Analizowali m.in. ilustruj膮ce Wilanów obrazy autorstwa Bernarda Bellotta Canaletta, Zygmunta Vogla, Józefa Richtera, Wincentego Kasprzyckiego czy Willibalda Richtera. Cennym 藕ród艂em wiedzy by艂y te偶 dla nich grafiki, fotografie, plany ogrodu, zachowana korespondencja ogrodników wilanowskich, spisy inwentarzowe, rozliczenia z robotnikami pracuj膮cymi w ogrodzie, relacje pami臋tnikarskie itp.

Jak twierdz膮 specjali艣ci, uzyskiwane w ten sposób informacje stanowi膮 niezb臋dne uzupe艂nienie wyników bada艅 archeologicznych. Dzi臋ki nim przygotowano wst臋pn膮 koncepcj臋 rewaloryzacji tarasu górnego Ogrodu Wilanowskiego. Zdecydowano, 偶e podczas odnawiania posiad艂o艣ci konserwatorzy postaraj膮 si臋 nawi膮za膰 do czasów Augusta Czartoryskiego i jego córki Izabeli Lubomirskiej, czyli lat 1733 - 1794. Dla tego okresu zachowa艂o si臋 bowiem najwi臋cej przekazów archiwalnych, mog膮cy s艂u偶y膰 specjalistom za wzór.

Tak偶e same prace archeologiczne pomog艂y ustali膰 pierwotny wygl膮d wilanowskich ogrodów. Odnalezione przez badaczy fundamenty dawnych rze藕b pozwoli艂y np. na poznanie oryginalnej lokalizacji jego elementów oraz odwzorowanie historycznych obrysów posiad艂o艣ci.

A co dalej stanie si臋 z odkrytymi w Wilanowie "skarbami"? "Wszystkie zabytki po zainwentaryzowaniu i konserwacji przekazane zostan膮 do muzealnych magazynów i w przysz艂o艣ci stanowi膰 b臋d膮 podstaw臋 ekspozycji archeologicznej" - zapowiada Go艂embnik.

***

Andrzej Go艂embnik jest absolwentem i wyk艂adowc膮 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje si臋 w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych bada艅 wykopaliskowych, jest rzeczoznawc膮 Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracowa艂 w Przedsi臋biorstwie Pa艅stwowym "Pracownie Konserwacji Zabytków" (PP PKZ). W latach 1990-1999 zajmowa艂 si臋 badaniami archeologicznymi w historycznym centrum P艂ocka. W 2000 r. przeniós艂 si臋 do Gda艅ska, gdzie prowadzi艂 badania w ko艣ciele 艣w. Miko艂aja. Od 2002 r. jest zatrudniony w pracowni bada艅 interdyscyplinarnych Krajowego O艣rodka Bada艅 i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ), z ramienia której prowadzi艂 m.in. badania na terenie ogrodu i parku wilanowskiego. W swojej karierze prowadzi艂 wykopaliska tak偶e w Szwecji i Danii.

Jest autorem licznych prac po艣wi臋conych metodyce i metodologii bada艅 archeologicznych.

***

W pa藕dzierniku 2008 roku z inicjatywy KOBiDZ oraz Muzeum Pa艂acu w Wilanowie odb臋dzie si臋 dwudniowa konferencja na temat zastosowania metod naukowych w pracach nad rekonstrukcj膮 pierwotnego uk艂adu otoczenia pa艂acu królewskiego w Wilanowie. Celem spotkania, zatytu艂owanego "Restorin Wilanów - new directions in research and recording for the restoration of historic properties, buildings and gardens", jest zaprezentowanie najnowszych bada艅 i technik dokumentacyjnych w archeologii, architekturze, historii sztuki i konserwacji, które mog膮 wykaza膰 sw膮 warto艣膰 dla realizowanych w kraju i poza jego granicami podobnych projektów. KAP/ALS
 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO