Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze

logo_jooble.gif
Jooble praca

Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has硂
Nie masz konta? Za丑 sobie
Archeologia i poszukiwacze skarb贸w Drukuj E-mail
Pap Nauka w polsce   

Próba rozwi膮zania przez archeologów i konserwatorów problemu coraz bardziej masowego w naszym kraju ruchu tzw. poszukiwaczy skarbów by艂a celem kwietniowej konferencji "Archeologia i poszukiwacze skarbów", zorganizowanej przez Fundacj臋 Przyjació艂 Instytutu Archeologii UW przy wspó艂pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawi艂, 偶e wykrywacze metalu sta艂y si臋 urz膮dzeniami tanimi i powszechnie dost臋pnymi, który uposzechni艂 indywidualne "poszukiwania skarbów". Zjawisko to upowszechni艂o si臋 w latach 90. ub. wieku a jego rozmiary zaskoczy艂y krajowe s艂u偶by konserwatorskie i archeologów.

艢rodowisko poszukiwaczy, licz膮ce kilkadziesi膮t tysi臋cy osób, jest zró偶nicowane - oprócz pasjonatów historii, którzy ch臋tnie wspó艂pracuj膮 z archeologami i przekazuj膮 swoje znaleziska placówkom muzealnym czy badawczym, pojawili si臋 tak偶e liczni poszukiwacze, których dzia艂alno艣膰 jest zwyczajn膮 grabie偶膮 stanowisk archeologicznych. Nale偶y oczekiwa膰, 偶e ruch ten b臋dzie si臋 rozszerza艂 a tymczasem odpowiednie s艂u偶by pa艅stwowe nie s膮 przygotowane do przeciwdzia艂ania negatywnym efektom dzia艂alno艣ci "poszukiwaczy skarbów" jak i wykorzystaniu ich aktywno艣ci dla dobra rodzimej archeologii.

Podczas dyskusji krytykowano obecn膮 Ustaw臋 o ochronie i opiece nad zabytkami, która wed艂ug opinii wielu archeologów i konserwatorów jest nieprecyzyjna, posiada liczne luki i nie艣cis艂o艣ci co praktycznie uniemo偶liwia skuteczn膮 ochron臋 archeologicznych zasobów narodowego dziedzictwa. Deklarowano piln膮 potrzeb臋 stworzenia jasno sformu艂owanych zapisów prawnych, które umo偶liwi艂yby realn膮 wspó艂prac臋 obydwu 艣rodowisk. Dobre prawo dawa艂yby jednocze艣nie szanse na realn膮 ochron臋 stanowisk archeologicznych i pozwala艂yby efektywnie 艣ciga膰 bezwzgl臋dnych rabusiów niszcz膮cych nasz膮 spu艣cizn臋 w zastraszaj膮cym tempie. Sugerowano m.in. wprowadzenie ca艂odobowego monitoringu satelitarnego najwa偶niejszych i najbardziej zagro偶onych rabunkiem stanowisk.

Przedstawicie zagranicznych instytucji odpowiedzialnych za ochron臋 dziedzictwa kulturowego przedstawili rozwi膮zania prawno- instytucjonalne z Wielkiej Brytanii, Danii i Niemiec. S膮 one przyk艂adem skutecznej wspó艂pracy mi臋dzy amatorami a archeologami, która doprowadzi艂a w tych krajach do spektakularnego wzrostu liczby odkry膰. Zarówno prawo brytyjskie, jak i du艅skie czy te偶 regulacje niektórych landów niemieckich, dopuszczaj膮 mo偶liwo艣膰 prowadzenia amatorskich poszukiwa艅 przy u偶yciu wykrywaczy metalu, ale bardzo precyzyjnie okre艣laj膮 warunki, jakie trzeba spe艂ni膰, aby by艂o to legalne.

Omówiono tak偶e zasady dzia艂ania Portable Antiquities Scheme - instytucji rz膮dowej powo艂anej w Wielkiej Brytanii w 1997 r., która zajmuje si臋 rejestracj膮 znalezisk oraz animacj膮 wspó艂pracy z amatorami archeologii. Dzia艂alno艣膰 PAS przynios艂a ogromny wzrost liczby znalezisk na Wyspach, a nagrody pieni臋偶ne przyznawane poszukiwaczom na najcenniejsze odkrycia doprowadzi艂y do wzbogacenia wielu pa艅stwowych kolekcji muzealnych.

Go艣cie z zagranicy podkre艣lali zgodnie bardzo wa偶n膮 rol臋 spo艂ecznej edukacji dotycz膮cej dziedzictwa kulturowego. ALS

Polecamy ciekaw膮 dyskusj臋 w tym temacie na naszym portalu

PAP - Nauka w Polsce

bsz

Opublikowano: 2008-04-22 00:57

Uwaga! Artyku艂 pochodzi z portalu internetowego Nauka w Polsce.

 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO