Jestes tutaj:   Strona g艂贸wna arrow Wiadomo艣ci archeologiczne arrow Archeolodzy chc膮 zmian w prawie
Kacik Szajmona
Nowo艣ci wydawnicze
Dotacja Pradzieje.pl

Je艣li podobaj膮 Ci si臋 PRADZIEJE.PL i doceniasz to co robimy, wesprzyj nas. Utrzymanie serwera kosztuje dzi艣 naprawd臋 wiele. Liczy si臋 dla nas ka偶da z艂ot贸wka.

Dofinansowanie
Jednorazowo Miesi阠znie

Waluta

Kwota

Waluta

Kwota


Przypomnij mi has硂
Nie masz konta? Za丑 sobie
Archeolodzy chc膮 zmian w prawie Drukuj E-mail
PAP - Nauka w Polsce   
O wprowadzeniu rozwi膮za艅 prawnych dotycz膮cych wspó艂finansowania bada艅 archeologicznych przez pa艅stwo oraz o powo艂aniu samorz膮du zawodowego archeologów dyskutowali w Poznaniu uczestnicy ogólnopolskiej konferencji archeologów.

Jak zaznaczyli bior膮cy udzia艂 w konferencji "Archeologia wobec wyzwa艅 wspó艂czesno艣ci", nowelizacja ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która przewiduje m.in. zmian臋 umiejscowienia nadzoru konserwatorów zabytków oraz nowy katalog form ochrony zabytków, jest pozytywnie oceniana przez 艣rodowisko archeologów.

"To s膮 zmiany id膮ce w dobrym kierunku, ustawa nie rozwi膮zuje jednak najwa偶niejszego problemu prawnego, jaki stworzy艂 Trybuna艂 Konstytucyjny kwestionuj膮c sposób finansowania bada艅 archeologicznych" - powiedzia艂a w czwartek PAP Alina Jaszewska, wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Dotychczas ka偶dy inwestor, który chcia艂 przeprowadzi膰 jak膮艣 inwestycj臋, musia艂 z mocy prawa sfinansowa膰 badania archeologiczne, katalogowanie zbiorów i opracowanie raportu. Darmowy egzemplarz z bada艅 otrzymywa艂 Wojewódzki Konserwator Zabytków. Trybuna艂 Konstytucyjny zakwestionowa艂 ten sposób finansowania bada艅 i zaleci艂 wspó艂finansowanie ich przez bud偶et pa艅stwa.

"W proponowanej nowelizacji ustawy ta sprawa nie jest rozwi膮zana, a jest to g艂ówny problem, z którym musi si臋 zmierzy膰 zarówno rz膮d, jak i archeolodzy oraz jednostki odpowiedzialne za ochron臋 zabytków" - zaznaczy艂a Jaszewska.

Archeolodzy proponuj膮 system refundacji kosztów bada艅 poprzez zwrot kosztów opracowania dokumentacji archeologicznej. "Badania s膮 wykonywane przez inwestorów, a ci mog膮 - ale nie musz膮 - wyst膮pi膰 do konserwatora zabytków o zwrot kosztów opracowania dokumentacji" - t艂umaczy艂a Jaszewska.

Wed艂ug 艣rodowiska, rozwi膮zanie to pozwoli艂oby na lepsze przygotowywanie bud偶etu konserwatorów, którzy nie mog膮 z góry przewidzie膰 kosztów bada艅 archeologicznych.

"Po wykonaniu bada艅 raport otrzymywa艂by konserwator, a inwestor sk艂ada艂by wniosek o refundacj臋 kosztów opracowania raportu, co mog艂oby by膰 rozliczane w nast臋pnym roku bud偶etowym"- mówi艂a Jaszewska.

Dodatkowy plusem takiego rozwi膮zania by艂aby standaryzacja dokumentacji, która, jako wspó艂finansowane przez bud偶et pa艅stwa, musia艂aby spe艂nia膰 okre艣lone standardy.

Wed艂ug archeologów, spraw膮 zmian w prawie archeologicznym powinien zaj膮膰 si臋 komitet z艂o偶ony z przedstawicieli 艣rodowiska, rz膮du i jednostek zajmuj膮cych si臋 ochron膮 zabytków.

Podczas pozna艅skiej konferencji archeolodzy rozmawiali te偶 o potrzebie powo艂ania samorz膮du zawodowego archeologów.

"Tylko we w艂asnym zakresie mo偶emy rozwi膮za膰 najwa偶niejsze problemy 艣rodowiska, czyli opracowa膰 standardy bada艅 archeologicznych, kodeks etyki archeologa, unormowa膰 kwesti臋 praw autorskich w archeologii czy archiwizowania i magazynowania zabytków archeologicznych" - powiedzia艂a Jaszewska.

Na zako艅czenie konferencji w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu otwarto kolejn膮 ekspozycj臋 z cyklu "Sezon archeologiczny na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 2006-2007". Na wystawie prezentowane s膮 wybrane i najciekawsze znaleziska z bada艅 wykopaliskowych w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Kujawach. KPR

 

 
Aktualny PageRank strony pradzieje.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO